blob: 5bc392b8cb25cb017f76b92700d9ffbf92c74723 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2015 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/agq.xml
// *
// ***************************************************************************
agq{
Currencies{
AED{
"AED",
"Dilàm è Yùnaetɛ Alab Emelɛ̀",
}
AOA{
"AOA",
"Kwanzà è Àŋgolà",
}
AUD{
"A$",
"Dɔlà e Ùsɨ̀tɛ̀lɛlìa",
}
BHD{
"BHD",
"Dinà è Balae",
}
BIF{
"BIF",
"Fàlâŋ è Bùlundì",
}
BWP{
"BWP",
"Kpuwlà è Botɨshǔanà",
}
CAD{
"CA$",
"Dɔlà è Kanadà",
}
CDF{
"CDF",
"Fàlâŋ è Kuŋgùlê",
}
CHF{
"CHF",
"Fàlâŋ è Sues",
}
CNY{
"CN¥",
"Yùwân Lèmembi è Chaenî",
}
CVE{
"CVE",
"Kàbòvàdianù è Èsùkudò",
}
DJF{
"DJF",
"Fàlâŋ è Dzìbutì",
}
DZD{
"DZD",
"Dinà è Àdzɛlìa",
}
EGP{
"EGP",
"Bɔ̀ŋ è Edzì",
}
ERN{
"ERN",
"Nakafa è Èletɨ̀làe",
}
ETB{
"ETB",
"Bîi è Etyǒkpìa",
}
EUR{
"€",
"Yulù",
}
GBP{
"£",
"Bɔ̀ŋ è Bèletì",
}
GHC{
"GHC",
"Sɛ̀di è Gaanà",
}
GMD{
"GMD",
"Dàlasì è Gambìa",
}
GNS{
"GNS",
"Fàlâŋ è Ginè",
}
INR{
"₹",
"Lukpì è Endìa",
}
JPY{
"JP¥",
"Ghɨ̂n Dzàkpànê",
}
KES{
"KES",
"Shwɨlà tɨ Kenyà",
}
KMF{
"KMF",
"Fàlâŋ è Komolìa",
}
LRD{
"LRD",
"Dɔlà Làebɛlìa",
}
LSL{
"LSL",
"Lɔtì Lèsutù",
}
LYD{
"LYD",
"Dinà è Lebìa",
}
MAD{
"MAD",
"Dilàm è Mòlokò",
}
MGA{
"MGA",
"Àlǐalè è Màlàgasì",
}
MRO{
"MRO",
"Ùgueya è Mùlètenyìa",
}
MUR{
"MUR",
"Lukpìi è Mùleshòs",
}
MWK{
"MWK",
"Kwachà è Màlawè",
}
MZM{
"MZM",
"Mètikà è Mùzàmbî",
}
NAD{
"NAD",
"Dɔlà è Nàmibìa",
}
NGN{
"NGN",
"Naelà è Gɨ̀anyɨ",
}
RWF{
"RWF",
"Fàlâŋ è Lùwandà",
}
SAR{
"SAR",
"Leyà è Sàwudì",
}
SCR{
"SCR",
"Lukpìi è Sɛchɛ̀lɛ̀",
}
SDG{
"SDG",
"Bɔ̀ŋ è Sùdànê",
}
SHP{
"SHP",
"Bɔ̀ŋ è Sɛ̀n Èlenà",
}
SLL{
"SLL",
"Lyɔ̂ŋ",
}
SOS{
"SOS",
"Shwɨlà è Sùmalìa",
}
STD{
"STD",
"Dɔbàlà è Sàwu Tɔ̀me à Pèlènsipè",
}
SZL{
"SZL",
"Lèlàŋgenè",
}
TND{
"TND",
"Dinà è Tùwneshìa",
}
TZS{
"TZS",
"Shwɨlà è Tàanzanyìa",
}
UGX{
"UGX",
"Shwɨlà è Yùgandà",
}
USD{
"US$",
"Dɔlà è US",
}
XAF{
"FCFA",
"CFA Fàlâŋ BEAC",
}
XOF{
"CFA",
"CFA Fàlâŋ BCEAO",
}
ZAR{
"ZAR",
"Lân è Afɨlekà ghɨ Emàm ghò",
}
ZMK{
"ZMK",
"Kwachà è Zambìa (1968–2012)",
}
ZMW{
"ZMW",
"Kwachà è Zambìa",
}
ZWD{
"ZWD",
"Dɔlà è Zìmbagbɛ̀",
}
}
Version{"2.1.19.14"}
}