blob: 5056775378afcfa67bb0aed16fc77591ece7f3f5 [file] [log] [blame]
{
"lighthouse-core/audits/accessibility/accesskeys.js | description": {
"message": "Piekļuves atslēgas ļauj lietotājiem ātri pievērsties lapas daļai. Lai navigācija būtu pareiza, katrai piekļuves atslēgai ir jābūt unikālai. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/accesskeys/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/accesskeys.js | failureTitle": {
"message": "Atribūtu `[accesskey]` vērtības nav unikālas"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/accesskeys.js | title": {
"message": "Atribūta “`[accesskey]`” vērtības ir unikālas"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-allowed-attr.js | description": {
"message": "Katrs ARIA elements “`role`” atbalsta konkrētu atribūtu “`aria-*`” apakškopu. Ja tie netiek norādīti pareizi, atribūti “`aria-*`” nav derīgi. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/aria-allowed-attr/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-allowed-attr.js | failureTitle": {
"message": "Atribūti `[aria-*]` neatbilst savām lomām"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-allowed-attr.js | title": {
"message": "Atribūti `[aria-*]` atbilst savām lomām"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-attr.js | description": {
"message": "Dažām ARIA lomām ir obligāti atribūti, kas ekrāna lasītājiem norāda elementa statusu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/aria-required-attr/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-attr.js | failureTitle": {
"message": "Elementiem `[role]` nav visu pieprasīto atribūtu `[aria-*]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-attr.js | title": {
"message": "Visiem elementiem `[role]` ir nepieciešamie atribūti `[aria-*]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-children.js | description": {
"message": "Dažām ARIA vecāklomām ir jāietver konkrētas pakārtotās lomas, lai varētu nodrošināt pieejamības funkcijas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/aria-required-children/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-children.js | failureTitle": {
"message": "Elementos ar ARIA lomu `[role]`, kuru pakārtotajiem elementiem ir jāsatur konkrēts vienums `[role]`, trūkst dažu vai visu šo obligāto pakārtoto elementu."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-children.js | title": {
"message": "Elementos ar ARIA lomu `[role]`, kuru pakārtotajiem elementiem ir jāsatur konkrēts vienums `[role]`, ir visi obligātie pakārtotie elementi."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-parent.js | description": {
"message": "Dažām ARIA pakārtotajām lomām ir jābūt ietvertām konkrētās vecāklomās, lai varētu nodrošināt pieejamības funkcijas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/aria-required-parent/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-parent.js | failureTitle": {
"message": "Atribūts `[role]` neietver pieprasīto vecākelementu"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-parent.js | title": {
"message": "Atribūtā `[role]` ir ietverts pieprasītais vecākelements"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-roles.js | description": {
"message": "ARIA lomām ir nepieciešamas derīgas vērtības, lai varētu nodrošināt pieejamības funkcijas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/aria-roles/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-roles.js | failureTitle": {
"message": "Atribūta `[role]` vērtības nav derīgas"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-roles.js | title": {
"message": "Atribūta `[role]` vērtības ir derīgas"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr-value.js | description": {
"message": "Palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītāji, nevar interpretēt ARIA atribūtus ar nederīgām vērtībām. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/aria-valid-attr-value/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr-value.js | failureTitle": {
"message": "Atribūtiem `[aria-*]` nav derīgu vērtību"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr-value.js | title": {
"message": "Atribūtiem `[aria-*]` ir derīgas vērtības"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr.js | description": {
"message": "Palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītāji, nevar interpretēt ARIA atribūtus ar nederīgiem nosaukumiem. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/aria-valid-attr/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr.js | failureTitle": {
"message": "Atribūti `[aria-*]` nav derīgi vai ir kļūdaini uzrakstīti"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr.js | title": {
"message": "Atribūti `[aria-*]` ir derīgi un pareizi uzrakstīti"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/audio-caption.js | description": {
"message": "Izmantojot subtitrus, nedzirdīgi lietotāji vai lietotāji ar dzirdes traucējumiem var piekļūt audio elementiem, kuri nodrošina būtisku informāciju, piemēram, runātājus, sarunu saturu, kā arī citu informāciju, kas nav sarunas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/audio-caption/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/audio-caption.js | failureTitle": {
"message": "Elementos `<audio>` trūkst elementu `<track>` ar parametru `[kind=\"captions\"]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/audio-caption.js | title": {
"message": "Elementi `<audio>` ietver elementu `<track>` ar parametru `[kind=\"captions\"]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/axe-audit.js | failingElementsHeader": {
"message": "Nederīgi elementi"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/button-name.js | description": {
"message": "Ja pogai nav atbilstoša nosaukuma, ko var nolasīt ekrāna lasītāji, tad ekrāna lasītāji to atskaņo kā “Poga”. Tādējādi lietotāji, kuri izmanto ekrāna lasītājus, nesapratīs tās nozīmi. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/button-name/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/button-name.js | failureTitle": {
"message": "Pogām nav piekļūstamības principiem atbilstošu nosaukumu"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/button-name.js | title": {
"message": "Pogām ir piekļūstamības principiem atbilstoši nosaukumi"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/bypass.js | description": {
"message": "Ja nodrošināsiet iespēju apiet atkārtotu saturu, tastatūras lietotāji varēs labāk pārvietoties lapā. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/bypass/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/bypass.js | failureTitle": {
"message": "Lapā nav virsraksta, izlaišanas saites vai orientieru daļas"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/bypass.js | title": {
"message": "Lapā ir virsraksts, izlaišanas saite vai orientieru daļa"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/color-contrast.js | description": {
"message": "Daudziem lasītājiem ir grūti vai pat neiespējami izlasīt tekstu ar zemu kontrastu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/color-contrast/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/color-contrast.js | failureTitle": {
"message": "Fona un priekšplāna krāsu kontrasta koeficients nav pietiekams."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/color-contrast.js | title": {
"message": "Fona un priekšplāna krāsām ir pietiekams kontrasta koeficients"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/definition-list.js | description": {
"message": "Ja definīciju saraksti nav marķēti pareizi, ekrāna lasītāju atskaņotais saturs var būt mulsinošs vai neprecīzs. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/definition-list/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/definition-list.js | failureTitle": {
"message": "Atribūtā `<dl>` nav ietvertas tikai pareizā secībā sakārtotas elementu `<dt>` un `<dd>` grupas, elements `<script>` vai elements `<template>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/definition-list.js | title": {
"message": "Atribūtā `<dl>` ir ietvertas tikai pareizā secībā sakārtotas elementu `<dt>` un `<dd>` grupas, elements `<script>` vai elements `<template>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/dlitem.js | description": {
"message": "Definīciju saraksta vienumiem (`<dt>` un `<dd>`) ir jābūt ietvertiem vecākelementā `<dl>`, lai ekrāna lasītāji tos varētu pareizi atskaņot. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/dlitem/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/dlitem.js | failureTitle": {
"message": "Definīciju saraksta vienumi netiek apvienoti elementos `<dl>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/dlitem.js | title": {
"message": "Definīciju saraksta vienumi tiek apvienoti elementos `<dl>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/document-title.js | description": {
"message": "Nosaukums sniedz lapas kopsavilkumu ekrāna lasītāja lietotājiem, un meklētājprogrammas lietotāji ļoti paļaujas uz to, lai noteiktu, vai lapa ir atbilstoša viņu meklēšanai. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/document-title/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/document-title.js | failureTitle": {
"message": "Dokumentā nav elementa `<title>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/document-title.js | title": {
"message": "Dokumentā ir ietverts elements `<title>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/duplicate-id.js | description": {
"message": "ID atribūta vērtībai ir jābūt unikālai, lai palīgtehnoloģijas neizlaistu citas instances. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/duplicate-id/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/duplicate-id.js | failureTitle": {
"message": "Atribūti `[id]` lapā nav unikāli"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/duplicate-id.js | title": {
"message": "Atribūti `[id]` lapā ir unikāli"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/frame-title.js | description": {
"message": "Ekrāna lasītāji izmanto ietvaru nosaukumus, lai raksturotu ietvaru saturu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/frame-title/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/frame-title.js | failureTitle": {
"message": "Elementiem `<frame>` vai `<iframe>` nav nosaukuma"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/frame-title.js | title": {
"message": "Elementiem `<frame>` vai `<iframe>` ir nosaukums"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-has-lang.js | description": {
"message": "Ja lapā nav norādīts atribūts “lang”, ekrāna lasītājā tiek pieņemts, ka lapas saturs ir noklusējuma valodā, kuru lietotājs izvēlējās, iestatot ekrāna lasītāju. Ja lapas saturs nav noklusējuma valodā, iespējams, ekrāna lasītājs tekstu neatskaņos pareizi. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/html-has-lang/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-has-lang.js | failureTitle": {
"message": "Tagam `<html>` nav derīga atribūta `[lang]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-has-lang.js | title": {
"message": "Tagam `<html>` ir atribūts `[lang]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-lang-valid.js | description": {
"message": "Ja norādīsiet derīgu [BCP 47 valodu](https://www.w3.org/International/questions/qa-choosing-language-tags#question) ), ekrāna lasītāji pareizi atskaņos tekstu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/html-lang-valid/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-lang-valid.js | failureTitle": {
"message": "Tagam `<html>` nav derīgas vērtības tā atribūtam `[lang]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-lang-valid.js | title": {
"message": "Elementam `<html>` ir derīga tā atribūta `[lang]` vērtība"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/image-alt.js | description": {
"message": "Informatīvajiem elementiem ir nepieciešams īss, aprakstošs alternatīvais teksts. Dekoratīvajiem elementiem alternatīvo atribūtu var atstāt tukšu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/image-alt/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/image-alt.js | failureTitle": {
"message": "Attēlu elementiem nav atribūtu `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/image-alt.js | title": {
"message": "Attēlu elementiem ir atribūti `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/input-image-alt.js | description": {
"message": "Ja attēls tiek izmantots kā poga `<input>`, alternatīvais teksts var sniegt informāciju par pogas nozīmi lietotājiem, kuri izmanto ekrāna lasītāju. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/input-image-alt/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/input-image-alt.js | failureTitle": {
"message": "Elementiem `<input type=\"image\">` nav teksta `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/input-image-alt.js | title": {
"message": "Elementi `<input type=\"image\">` ietver tekstu `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/label.js | description": {
"message": "Ja norādīsiet iezīmes, palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītāji, varēs pareizi atskaņot veidlapu vadīklas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/label/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/label.js | failureTitle": {
"message": "Veidlapu elementiem nav saistīto iezīmju"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/label.js | title": {
"message": "Veidlapu elementiem ir saistītas iezīmes"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/layout-table.js | description": {
"message": "Tabulā, kas tiek izmantota izkārtojumam, nav ieteicams iekļaut datu elementus, piemēram, elementus “th” vai “caption”, kā arī atribūtu “summary”, jo tā var mulsināt lietotājus, kuri izmanto ekrāna lasītājus. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/layout-table/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/layout-table.js | failureTitle": {
"message": "Attēlojumam paredzētajos elementos `<table>` tiek izmantots atribūts `<th>`, `<caption>` vai `[summary]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/layout-table.js | title": {
"message": "Attēlojumam paredzētajos elementos `<table>` netiek izmantots atribūts `<th>`, `<caption>` vai `[summary]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/link-name.js | description": {
"message": "Atšķirams, unikāls un aktivizējams saites teksts (un alternatīvais teksts attēliem, kas tiek izmantoti kā saites) nodrošina labākas navigācijas iespējas lietotājiem, kuri izmanto ekrāna lasītājus. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/link-name/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/link-name.js | failureTitle": {
"message": "Saitēm nav atšķirama nosaukuma"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/link-name.js | title": {
"message": "Saitēm ir atšķirams nosaukums"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/list.js | description": {
"message": "Ekrāna lasītāji nolasa sarakstus īpašā veidā. Ja saraksta struktūra ir pareiza, tiek atvieglota satura atskaņošana ekrāna lasītājā. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/list/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/list.js | failureTitle": {
"message": "Saraksti neietver tikai tos elementus `<li>` un skriptus, kas atbalsta elementus (`<script>` un `<template>`)"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/list.js | title": {
"message": "Saraksti ietver tikai elementus `<li>` un skriptus, kas atbalsta elementus (`<script>` un `<template>`)"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/listitem.js | description": {
"message": "Lai ekrāna lasītāji varētu pareizi atskaņot saraksta vienumus (`<li>`), tiem ir jābūt ietvertiem vecākelementos `<ul>` vai `<ol>`. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/listitem/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/listitem.js | failureTitle": {
"message": "Saraksta vienumi (`<li>`) nav ietverti vecākelementos `<ul>` vai `<ol>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/listitem.js | title": {
"message": "Saraksta vienumi (`<li>`) ir ietverti vecākelementos `<ul>` vai `<ol>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-refresh.js | description": {
"message": "Lietotāji negaida, ka lapa tiks automātiski atsvaidzināta, un tādējādi atkal tiks pāriets uz lapas augšdaļu. Tas var būt kaitinoši vai mulsinoši. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/meta-refresh/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-refresh.js | failureTitle": {
"message": "Dokumentā tiek izmantots metatags `<meta http-equiv=\"refresh\">`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-refresh.js | title": {
"message": "Dokumentā netiek izmantots metatags “`<meta http-equiv=\"refresh\">`”"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-viewport.js | description": {
"message": "Ja tālummaiņa ir atspējota, lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto ekrāna palielinājumu, ir grūtības piekļūt tīmekļa lapas saturam. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/meta-viewport/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-viewport.js | failureTitle": {
"message": "Parametrs `[user-scalable=\"no\"]` tiek lietots elementā `<meta name=\"viewport\">`, vai atribūts `[maximum-scale]` ir mazāks par 5"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-viewport.js | title": {
"message": "Atribūts `[user-scalable=\"no\"]` netiek izmantots elementā `<meta name=\"viewport\">`, un atribūts `[maximum-scale]` nav mazāks par 5"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/object-alt.js | description": {
"message": "Ekrāna lasītāji nevar tulkot saturu, kas nav teksts. Ja elementiem `<object>` pievienosiet alternatīvo tekstu, ekrāna lasītāji varēs lietotājiem paziņot teksta nozīmi. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/object-alt/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/object-alt.js | failureTitle": {
"message": "Elementiem `<object>` nav teksta `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/object-alt.js | title": {
"message": "Elementi `<object>` ietver tekstu `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/tabindex.js | description": {
"message": "Ja vērtība ir lielāka par “0”, navigācijas secība ir noteikta. Lai gan tehniski šis risinājums ir derīgs, bieži vien tas mulsina lietotājus, kuri izmanto palīgtehnoloģijas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/tabindex/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/tabindex.js | failureTitle": {
"message": "Dažiem elementiem atribūta “`[tabindex]`” vērtība ir lielāka par 0"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/tabindex.js | title": {
"message": "Nevienam elementam nav atribūta `[tabindex]` vērtības, kas augstāka par 0"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/td-headers-attr.js | description": {
"message": "Ekrāna lasītāju funkcijas atvieglo pārvietošanos tabulās. Ja elementa `<td>` šūnās, kas izmanto atribūtu `[headers]`, ir atsauces tikai uz citām šūnām tajā pašā tabulā, tiek nodrošināta labāka pieredze lietotājiem, kuri izmanto ekrāna lasītājus. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/td-headers-attr/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/td-headers-attr.js | failureTitle": {
"message": "Elementa `<table>` šūnās, kuras izmanto atribūtu `[headers]`, ir atsauces uz elementu `id`, kas netika atrasts tajā pašā tabulā."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/td-headers-attr.js | title": {
"message": "Elementa `<table>` šūnās, kuras izmanto atribūtu `[headers]`, ir atsauces uz citām šūnām tajā pašā tabulā."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/th-has-data-cells.js | description": {
"message": "Ekrāna lasītāju funkcijas atvieglo pārvietošanos tabulās. Ja tabulu virsrakstos vienmēr ir atsauces uz citām šūnām, tas var nodrošināt labāku pieredzi lietotājiem, kuri izmanto ekrāna lasītājus. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/th-has-data-cells/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/th-has-data-cells.js | failureTitle": {
"message": "Elementi `<th>` un elementi ar atribūtu `[role=\"columnheader\"/\"rowheader\"]` neietver to aprakstītās datu šūnas"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/th-has-data-cells.js | title": {
"message": "Elementi `<th>` un elementi ar atribūtu `[role=\"columnheader\"/\"rowheader\"]` ietver to aprakstītās datu šūnas"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/valid-lang.js | description": {
"message": "Ja elementos norādīsiet derīgu [BCP 47 valodu](https://www.w3.org/International/questions/qa-choosing-language-tags#question), ekrāna lasītājs pareizi atskaņos tekstu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/valid-lang/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/valid-lang.js | failureTitle": {
"message": "Atribūtiem `[lang]` nav derīgas vērtības"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/valid-lang.js | title": {
"message": "Atribūtiem `[lang]` ir derīga vērtība"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-caption.js | description": {
"message": "Ja videoklipam ir subtitri, nedzirdīgi lietotāji un lietotāji ar dzirdes traucējumiem varēs vieglāk piekļūt informācijai. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/video-caption/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-caption.js | failureTitle": {
"message": "Elementi `<video>` neietver elementu `<track>` ar parametru `[kind=\"captions\"]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-caption.js | title": {
"message": "Elementi `<video>` ietver elementu `<track>` ar parametru `[kind=\"captions\"]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-description.js | description": {
"message": "Audio aprakstos ir noderīga, videoklipos neiekļauta informācija, piemēram, sejas izteiksmes un ainas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/video-description/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-description.js | failureTitle": {
"message": "Elementi `<video>` neietver elementu `<track>` ar parametru `[kind=\"description\"]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-description.js | title": {
"message": "Elementi `<video>` ietver elementu `<track>` ar parametru `[kind=\"description\"]`"
},
"lighthouse-core/audits/apple-touch-icon.js | description": {
"message": "Lai iegūtu ideālu izskatu iOS ierīcē, lietotājiem pievienojot progresīvo tīmekļa lietotni sākuma ekrānam, definējiet atribūtu `apple-touch-icon`. Tam ir jānorāda uz necaurspīdīgu 192 pikseļu (vai 180 pikseļu) kvadrātveida PNG. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/apple-touch-icon/)."
},
"lighthouse-core/audits/apple-touch-icon.js | failureTitle": {
"message": "Netiek nodrošināts derīgs atribūts “`apple-touch-icon`”"
},
"lighthouse-core/audits/apple-touch-icon.js | precomposedWarning": {
"message": "Atribūts “`apple-touch-icon-precomposed`” ir novecojis; ieteicams izmantot atribūtu “`apple-touch-icon`”."
},
"lighthouse-core/audits/apple-touch-icon.js | title": {
"message": "Nodrošina derīgu atribūtu “`apple-touch-icon`”"
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | chromeExtensionsWarning": {
"message": "Chrome paplašinājumi negatīvi ietekmē šīs lapas ielādes veiktspēju. Mēģiniet lapas pārbaudi veikt inkognito režīmā vai no Chrome profila bez paplašinājumiem."
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | columnScriptEval": {
"message": "Skripta novērtēšana"
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | columnScriptParse": {
"message": "Skriptu parsēšana"
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | columnTotal": {
"message": "Kopējais centrālā procesora laiks"
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | description": {
"message": "Ieteicams samazināt laiku, kas tiek izmantots JS parsēšanai, kompilēšanai un izpildei. Iespējams, konstatēsiet, ka ir noderīgi izmantot mazākas JS lietderīgās slodzes. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/bootup-time)."
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | failureTitle": {
"message": "JavaScript izpildes laika samazināšana"
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | title": {
"message": "JavaScript izpildes laiks"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/efficient-animated-content.js | description": {
"message": "Lieli GIF attēli nav efektīvi animēta satura rādīšanai. Animācijām ieteicams izmantot MPEG4/WebM video, bet statiskiem attēliem — PNG/WebP, nevis GIF, lai samazinātu tīkla lietojumu (baitos). [Uzziniet vairāk](https://web.dev/efficient-animated-content)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/efficient-animated-content.js | title": {
"message": "Izmantojiet video failu formātus animētam saturam"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/offscreen-images.js | description": {
"message": "Lai samazinātu laiku līdz interaktivitātei, ārpus ekrāna attēlus un paslēptos attēlus ar lēnu ielādi ieteicams atlikt līdz visu svarīgo resursu ielādes pabeigšanai. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/offscreen-images)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/offscreen-images.js | title": {
"message": "Ārpus ekrāna esošo attēlu atlikšana"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/render-blocking-resources.js | description": {
"message": "Resursi bloķē jūsu lapas pirmo satura atveidojumu. Ieteicams rādīt svarīgos JS/CSS iekļautā veidā un atteikties no visiem nesvarīgajiem JS/stiliem. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/render-blocking-resources)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/render-blocking-resources.js | title": {
"message": "Samaziniet resursus, kas bloķē renderēšanu"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | description": {
"message": "Lielas tīkla lietderīgās slodzes izmaksā lietotājiem īstu naudu un ir cieši saistītas ar ilgu ielādes laiku. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/total-byte-weight)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | displayValue": {
"message": "Kopējais lielums bija {totalBytes, number, bytes} KB."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | failureTitle": {
"message": "Pārāk lielas tīkla lietderīgās slodzes nepieļaušana"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | title": {
"message": "Nepieļauj pārāk lielu tīkla lietderīgo slodzi"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-css.js | description": {
"message": "Samazinot CSS failus, var samazināties tīkla lietderīgā slodze. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/unminified-css)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-css.js | title": {
"message": "Samaziniet CSS"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-javascript.js | description": {
"message": "Samazinot JavaScript failus, var samazināties lietderīgās slodzes apjomi un skriptu parsēšanas laiks. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/unminified-javascript)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-javascript.js | title": {
"message": "JavaScript·samazināšana"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-css-rules.js | description": {
"message": "Noņemiet stila lapās kārtulas, kas nedarbojas, un atlieciet pirmajā ekrāna saturā neizmantotā CSS ielādi, lai samazinātu tīkla aktivitātes nevajadzīgi izmantoto baitu apjomu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/unused-css-rules)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-css-rules.js | title": {
"message": "Noņemt neizmantoto CSS"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-javascript.js | description": {
"message": "Noņemiet neizmantoto JavaScript, lai samazinātu tīkla aktivitātes izmantoto baitu apjomu."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-javascript.js | title": {
"message": "Noņemiet neizmantoto JavaScript"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | description": {
"message": "Iestatot ilgu kešatmiņas mūžu, lapas atkārtoti apmeklējumi varētu paātrināties. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/uses-long-cache-ttl)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Atrasts 1 resurss}zero{Atrasti # resursi}one{Atrasts # resurss}other{Atrasti # resursi}}"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | failureTitle": {
"message": "Statisko elementu noteikšana, izmantojot efektīvu kešatmiņas politiku"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | title": {
"message": "Efektīvas kešatmiņas politikas izmantošana statiskiem elementiem"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-optimized-images.js | description": {
"message": "Optimizēti attēli tiek ielādēti ātrāk un izmanto mazāku mobilo datu apjomu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/uses-optimized-images)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-optimized-images.js | title": {
"message": "Efektīva attēlu kodēšana"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-responsive-images.js | description": {
"message": "Rādiet atbilstoša izmēra attēlus, lai tiktu izmantots mazāks mobilo datu apjoms un tiktu uzlabots ielādes laiks. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/uses-responsive-images)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-responsive-images.js | title": {
"message": "Atbilstoša lieluma attēli"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-text-compression.js | description": {
"message": "Lai samazinātu kopējo tīkla lietojumu (baitos), ieteicams izmantot saspiešanu (Gzip, Deflate vai Brotli). [Uzziniet vairāk](https://web.dev/uses-text-compression)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-text-compression.js | title": {
"message": "Iespējojiet teksta saspiešanu"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-webp-images.js | description": {
"message": "Tādi attēlu formāti kā JPEG 2000, JPEG XR un WebP bieži ir veiksmīgāk saspiežami nekā PNG vai JPEG. Tas nozīmē ātrāku lejupielādi un mazāku datu patēriņu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/uses-webp-images)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-webp-images.js | title": {
"message": "Rādiet attēlus nākamās paaudzes formātos"
},
"lighthouse-core/audits/content-width.js | description": {
"message": "Ja lietotnes satura platums neatbilst skatvietas platumam, lietotne var nebūt optimizēta mobilo ierīču ekrāniem. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/content-width)."
},
"lighthouse-core/audits/content-width.js | explanation": {
"message": "Skatvietas izmērs ({innerWidth} px) neatbilst loga izmēram ({outerWidth} px)."
},
"lighthouse-core/audits/content-width.js | failureTitle": {
"message": "Satura izmērs nav pareizs, salīdzinot ar skatvietu"
},
"lighthouse-core/audits/content-width.js | title": {
"message": "Satura izmērs ir pareizs, salīdzinot ar skatvietu"
},
"lighthouse-core/audits/critical-request-chains.js | description": {
"message": "Metrika “Kritisko pieprasījumu ķēdes” tālāk parāda, kuri resursi ir ielādēti ar augstāko prioritāti. Lai uzlabotu lapas ielādi, ieteicams samazināt ķēžu garumu, samazināt resursu lejupielādes apjomu vai atlikt nevajadzīgo resursu lejupielādi. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/critical-request-chains)."
},
"lighthouse-core/audits/critical-request-chains.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Atrasta 1 ķēde}zero{Atrastas # ķēdes}one{Atrasta # ķēde}other{Atrastas # ķēdes}}"
},
"lighthouse-core/audits/critical-request-chains.js | title": {
"message": "Kritisko pieprasījumu dziļuma samazināšana"
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | columnDeprecate": {
"message": "Pārtraukšana/brīdinājums"
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | columnLine": {
"message": "Rindiņa"
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | description": {
"message": "Novecojušas saskarnes API laika gaitā tiks noņemtas no pārlūkprogrammas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/deprecations)."
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Atrasts 1 brīdinājums}zero{Atrasti # brīdinājumi}one{Atrasts # brīdinājums}other{Atrasti # brīdinājumi}}"
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | failureTitle": {
"message": "Tiek izmantotas novecojušas saskarnes API"
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | title": {
"message": "Nav atļautas novecojušas saskarnes API"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/appcache-manifest.js | description": {
"message": "Lietojumprogrammas kešatmiņa ir novecojusi. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/appcache-manifest)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/appcache-manifest.js | displayValue": {
"message": "Atrasts parametrs “{AppCacheManifest}”"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/appcache-manifest.js | failureTitle": {
"message": "Tiek izmantota lietojumprogrammas kešatmiņa"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/appcache-manifest.js | title": {
"message": "Netiek izmantota lietojumprogrammas kešatmiņa"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | description": {
"message": "Ja norādāt DOCTYPE, pārlūkprogramma nevar pārslēgties uz saderības režīmu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/doctype)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | explanationBadDoctype": {
"message": "DOCTYPE nosaukumam jābūt mazo burtu virknei “`html`”."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | explanationNoDoctype": {
"message": "Dokumentam ir jāietver DOCTYPE."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | explanationPublicId": {
"message": "Paredzamais publiskais ID būs tukša virkne."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | explanationSystemId": {
"message": "Paredzamais sistēmas ID būs tukša virkne."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | failureTitle": {
"message": "Lapai trūkst HTML DOCTYPE, tāpēc tiek aktivizēts saderības režīms"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | title": {
"message": "Lapā ir HTML DOCTYPE"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | columnElement": {
"message": "Elements"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | columnStatistic": {
"message": "Statistikas dati"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | columnValue": {
"message": "Vērtība"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | description": {
"message": "Pārlūkprogrammas inženieri iesaka, lai lapā nebūtu vairāk par 1500 DOM elementiem. Ieteicams, lai koka dziļums nepārsniegtu 32 elementus un 60 bērnelementus/vecākelementus. Liels DOM elements var palielināt atmiņas lietojumu, radīt ilgākus [stila aprēķinus](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/rendering/reduce-the-scope-and-complexity-of-style-calculations) un izraisīt [izkārtojuma plūduma sakārtošanu](https://developers.google.com/speed/articles/reflow). [Uzziniet vairāk](https://web.dev/dom-size)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{1 elements}zero{# elementu}one{# elements}other{# elementi}}"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | failureTitle": {
"message": "Pārāk lielu DOM izmēru nepieļaušana"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | statisticDOMDepth": {
"message": "Maksimālais DOM dziļums"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | statisticDOMElements": {
"message": "DOM elementu kopskaits"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | statisticDOMWidth": {
"message": "Maksimālais pakārtoto elementu skaits"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | title": {
"message": "Nepieļauj pārāk lielus DOM izmērus"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | columnRel": {
"message": "Rel"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | columnTarget": {
"message": "Mērķis"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | description": {
"message": "Pievienojiet parametru `rel=\"noopener\"` vai `rel=\"noreferrer\"` jebkurām ārējām saitēm, lai uzlabotu veiktspēju un novērstu drošības ievainojamību. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/external-anchors-use-rel-noopener)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | failureTitle": {
"message": "Saites uz savstarpējās izcelsmes galamērķiem nav drošas"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | title": {
"message": "Saites uz savstarpējās izcelsmes galamērķiem ir drošas"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | warning": {
"message": "Nevar noteikt enkura ({anchorHTML}) galamērķi. Ja to neizmantojat kā hipersaiti, apsveriet galamērķa noņemšanu (target=_blank)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/geolocation-on-start.js | description": {
"message": "Lietotājus mulsina un rada neuzticību vietnes, kas pieprasa viņu atrašanās vietu bez konteksta. Tā vietā ieteicams saistīt pieprasījumu ar lietotāja darbību. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/geolocation-on-start)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/geolocation-on-start.js | failureTitle": {
"message": "Tiek pieprasīta ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas atļauja lapas ielādei"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/geolocation-on-start.js | title": {
"message": "Netiek pieprasīta ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas atļauja lapas ielādei"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/js-libraries.js | columnVersion": {
"message": "Versija"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/js-libraries.js | description": {
"message": "Šajā lapā tika noteiktas visas JavaScript priekšgalsistēmas bibliotēkas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/js-libraries)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/js-libraries.js | title": {
"message": "Noteiktās JavaScript bibliotēkas"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-document-write.js | description": {
"message": "Lietotājiem, kuriem ir lēns savienojums, ārējie skripti, kas ir dinamiski ievadīti, izmantojot elementu “`document.write()`”, var ievērojami aizkavēt lapas ielādi. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/no-document-write)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-document-write.js | failureTitle": {
"message": "Tiek izmantots elements “`document.write()`”"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-document-write.js | title": {
"message": "Netiek izmantots elements “`document.write()`”"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | columnSeverity": {
"message": "Vislielākā nozīme"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | columnVersion": {
"message": "Bibliotēkas versija"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | columnVuln": {
"message": "Ievainojamības gadījumu skaits"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | description": {
"message": "Dažos trešo pušu skriptos var būt zināma drošības ievainojamība, kuras uzbrucēji viegli identificē un izmanto. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/no-vulnerable-libraries)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Konstatēta 1 ievainojamība}zero{Konstatētas # ievainojamības}one{Konstatēta # ievainojamība}other{Konstatētas # ievainojamības}}"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | failureTitle": {
"message": "Ietver JavaScript priekšgalsistēmas bibliotēkas ar zināmu drošības ievainojamību"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | rowSeverityHigh": {
"message": "Augsts"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | rowSeverityLow": {
"message": "Zems"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | rowSeverityMedium": {
"message": "Vidējs"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | title": {
"message": "Nepieļauj JavaScript priekšgalsistēmas bibliotēkas ar zināmām drošības ievainojamībām"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/notification-on-start.js | description": {
"message": "Lietotājus mulsina un viņiem rada neuzticību vietnes, kas pieprasa sūtīt paziņojumus bez konteksta. Tā vietā ieteicams saistīt pieprasījumu ar lietotāja žestiem. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/notification-on-start)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/notification-on-start.js | failureTitle": {
"message": "Tiek pieprasīta paziņojumu atļauja lapas ielādei"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/notification-on-start.js | title": {
"message": "Netiek pieprasīta paziņojumu atļauja lapas ielādei"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/password-inputs-can-be-pasted-into.js | columnFailingElem": {
"message": "Nederīgi elementi"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/password-inputs-can-be-pasted-into.js | description": {
"message": "Paroles ielīmēšanas novēršana neatbilst labai drošības politikai. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/password-inputs-can-be-pasted-into)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/password-inputs-can-be-pasted-into.js | failureTitle": {
"message": "Neļauj lietotājiem ielīmēt paroles laukos"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/password-inputs-can-be-pasted-into.js | title": {
"message": "Ļauj lietotājiem ielīmēt paroles laukos"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-http2.js | columnProtocol": {
"message": "Protokols"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-http2.js | description": {
"message": "HTTP/2 piedāvā daudzas priekšrocības salīdzinājumā ar HTTP/1.1, tostarp binārās galvenes, multipleksēšanu un servera tiešu darbību (server push). [Uzziniet vairāk](https://web.dev/uses-http2)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-http2.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{1 pieprasījums nav parādīts, izmantojot HTTP/2}zero{# pieprasījumi nav parādīti, izmantojot HTTP/2}one{# pieprasījums nav parādīts, izmantojot HTTP/2}other{# pieprasījumi nav parādīti, izmantojot HTTP/2}}"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-http2.js | failureTitle": {
"message": "Netiek izmantots protokols HTTP/2 visiem tā resursiem"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-http2.js | title": {
"message": "Tiek izmantots protokols HTTP/2 tā resursiem"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-passive-event-listeners.js | description": {
"message": "Llai uzlabotu savas lapas ritināšanas veiktspēju, ieteicams atzīmēt pieskārienu un peles ritentiņa notikumu uztvērējus kā “`passive`”. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/uses-passive-event-listeners)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-passive-event-listeners.js | failureTitle": {
"message": "Netiek izmantoti pasīvie klausītāji, lai uzlabotu ritināšanas veiktspēju"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-passive-event-listeners.js | title": {
"message": "Tiek izmantoti pasīvie klausītāji, lai uzlabotu ritināšanas veiktspēju"
},
"lighthouse-core/audits/errors-in-console.js | columnDesc": {
"message": "Apraksts"
},
"lighthouse-core/audits/errors-in-console.js | description": {
"message": "Konsolē reģistrētās kļūdas norāda uz neatrisinātām problēmām. Tās var rasties no tīkla pieprasījuma kļūmēm un citām pārlūkprogrammas problēmām. [Uzzināt vairāk](https://web.dev/errors-in-console)"
},
"lighthouse-core/audits/errors-in-console.js | failureTitle": {
"message": "Pārlūkprogrammas kļūdas tika reģistrētas konsolē"
},
"lighthouse-core/audits/errors-in-console.js | title": {
"message": "Neviena pārlūkprogrammas kļūda nav reģistrēta konsolē"
},
"lighthouse-core/audits/font-display.js | description": {
"message": "Izmantojiet fonta rādīšanas CSS funkciju, lai lietotāji tīmekļa fontu ielādes laikā varētu redzēt tekstu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/font-display)."
},
"lighthouse-core/audits/font-display.js | failureTitle": {
"message": "Visa teksta redzamības nodrošināšana tīmekļa fonta ielādes laikā"
},
"lighthouse-core/audits/font-display.js | title": {
"message": "Tīmekļa fonta ielādes laikā viss teksts paliek redzams"
},
"lighthouse-core/audits/font-display.js | undeclaredFontURLWarning": {
"message": "Lighthouse nevarēja automātiski pārbaudīt šī URL fonta attēlojuma vērtību: {fontURL}."
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | columnActual": {
"message": "Malu attiecība (faktiskā)"
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | columnDisplayed": {
"message": "Malu attiecība (attēlotā)"
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | description": {
"message": "Attēla parādīšanas izmēriem jāatbilst dabiskajai malu attiecībai. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/image-aspect-ratio)."
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | failureTitle": {
"message": "Tiek rādīti attēli ar nepareizu malu attiecību"
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | title": {
"message": "Tiek rādīti attēli ar pareizu malu attiecību"
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | warningCompute": {
"message": "Nederīga attēla lieluma informācija: {url}"
},
"lighthouse-core/audits/installable-manifest.js | description": {
"message": "Pārlūkprogrammās var aktīvi rādīt lietotājiem uzvednes ar ierosinājumu pievienot jūsu lietotni sākuma ekrānam. Tādējādi var izdoties palielināt iesaisti. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/installable-manifest)."
},
"lighthouse-core/audits/installable-manifest.js | failureTitle": {
"message": "Tīmekļa lietotnes manifests neatbilst instalējamības prasībām"
},
"lighthouse-core/audits/installable-manifest.js | title": {
"message": "Tīmekļa lietotnes manifests atbilst instalējamības prasībām"
},
"lighthouse-core/audits/is-on-https.js | columnInsecureURL": {
"message": "Nedrošs URL"
},
"lighthouse-core/audits/is-on-https.js | description": {
"message": "Visas vietnes ir jāaizsargā ar protokolu HTTPS, pat ja tajās netiek apstrādāti sensitīvi dati. HTTPS neļauj iebrucējiem manipulēt vai pasīvi uztvert sakarus starp jūsu lietotni un lietotājiem, un tas ir HTTP/2 un daudzu jaunu tīmekļa platformu saskarņu API priekšnoteikums. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/is-on-https)."
},
"lighthouse-core/audits/is-on-https.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Noteikts 1 nedrošs pieprasījums}zero{Noteikti # nedroši pieprasījumi}one{Noteikts # nedrošs pieprasījums}other{Noteikti # nedroši pieprasījumi}}"
},
"lighthouse-core/audits/is-on-https.js | failureTitle": {
"message": "Netiek izmantots protokols HTTPS"
},
"lighthouse-core/audits/is-on-https.js | title": {
"message": "Tiek izmantots protokols HTTPS"
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | description": {
"message": "Ātra lapas ielāde, izmantojot mobilo datu tīklu, nodrošina labu pieredzi mobilo ierīču lietotājiem. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/load-fast-enough-for-pwa)."
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | displayValueText": {
"message": "Interaktīvais laiks: {timeInMs, number, seconds} s"
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | displayValueTextWithOverride": {
"message": "Interaktīvs simulētā mobilajā tīklā {timeInMs, number, seconds} sekunžu laikā"
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | explanationLoadSlow": {
"message": "Lapas ielāde ir pārāk lēna — laiks līdz interaktivitātei pārsniedz 10 sekundes. Lai uzzinātu, kā uzlabot situāciju, skatiet sadaļā “Veiktspēja” norādītās iespējas un diagnostiku."
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | failureTitle": {
"message": "Lapas ielāde nav pietiekami ātra mobilajos tīklos"
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | title": {
"message": "Lapas ielāde ir pietiekami ātra mobilajos tīklos"
},
"lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | columnCategory": {
"message": "Kategorija"
},
"lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | description": {
"message": "Ieteicams samazināt laiku, kas tiek izmantots JS parsēšanai, kompilēšanai un izpildei. Iespējams, konstatēsiet, ka ir noderīgi izmantot mazākas JS lietderīgās slodzes. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/mainthread-work-breakdown)."
},
"lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | failureTitle": {
"message": "Samaziniet galvenā pavediena darbu"
},
"lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | title": {
"message": "Galvenā pavediena darba samazināšana"
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-cross-browser.js | description": {
"message": "Lai sasniegtu pēc iespējas vairāk lietotāju, ieteicams izstrādāt vietnes, kas darbojas visās lielākajās pārlūkprogrammās. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/pwa-cross-browser)."
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-cross-browser.js | title": {
"message": "Vietne darbojas dažādās pārlūkprogrammās"
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-each-page-has-url.js | description": {
"message": "Nodrošiniet, lai lietotāji varētu veidot un atvērt dziļās saites uz atsevišķām lapām, izmantojot URL. Turklāt URL jābūt unikāliem, lai varētu kopīgot lapas sociālajos saziņas līdzekļos. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/pwa-each-page-has-url)."
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-each-page-has-url.js | title": {
"message": "Katrai lapai ir URL"
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-page-transitions.js | description": {
"message": "Ieteicams, lai, pieskaroties lietotnes elementiem, pārejas būtu ātras pat tad, ja tīkla darbība ir lēna. Šis ir galvenais faktors, kas nosaka to, kā lietotājs uztver veiktspēju. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/pwa-page-transitions)."
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-page-transitions.js | title": {
"message": "Tīklā nerodas sajūta, ka lēna ielāde bloķētu pārejas starp lapām"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/estimated-input-latency.js | description": {
"message": "Paredzētais ievades latentums aptuveni norāda, pēc cik ilga laika (milisekundēs) uz lietotāja ievadi reaģēs jūsu lietotne aizņemtākajā lapas ielādes 5 s periodā. Ja latentums pārsniedz 50 ms, iespējams, lietotājiem liksies, ka jūsu lietotne strādā ar traucējumiem. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/estimated-input-latency)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/estimated-input-latency.js | title": {
"message": "Paredzētais ievades latentums"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-contentful-paint.js | description": {
"message": "Metrika \"Pirmais satura marķējums\" atzīmē laiku, kad tiek marķēts pirmais teksts vai attēls. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/first-contentful-paint)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-contentful-paint.js | title": {
"message": "Pirmais saturīgais satura atveidojums"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-cpu-idle.js | description": {
"message": "Metrika “Pirmā CPU dīkstāve” norāda laiku, kad lapas galvenais pavediens ir kļuvis pietiekami mazs, lai varētu apstrādāt ievadi. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/first-cpu-idle)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-cpu-idle.js | title": {
"message": "Pirmā CPU dīkstāve"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-meaningful-paint.js | description": {
"message": "Metrika “Pirmais nozīmīgais satura atveidojums” norāda, kad kļūst redzams lapas galvenais saturs. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/first-meaningful-paint)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-meaningful-paint.js | title": {
"message": "Pirmais nozīmīgais satura atveidojums"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/interactive.js | description": {
"message": "Laiks līdz interaktivitātei ir laika apjoms, kas nepieciešams, lai lapa kļūtu pilnībā interaktīva. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/interactive)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/interactive.js | title": {
"message": "Laiks līdz interaktivitātei"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/max-potential-fid.js | description": {
"message": "Iespējamā maksimālā pirmās ievades aizkave, ar ko jūsu lietotāji var saskarties, ir ilgākā uzdevuma ilgums milisekundēs. [Uzziniet vairāk](https://developers.google.com/web/updates/2018/05/first-input-delay)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/max-potential-fid.js | title": {
"message": "Maks. potenciālā pirmā ievades aizkave"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/speed-index.js | description": {
"message": "Ātruma rādītājs norāda, cik ātri tiek parādīts lapas saturs. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/speed-index)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/speed-index.js | title": {
"message": "Ātruma rādītājs"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/total-blocking-time.js | description": {
"message": "Visu laika periodu summa (no PSM līdz “Laiks līdz interaktivitātei”), kad uzdevuma ilgums pārsniedz 50 ms (izteikts milisekundēs)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/total-blocking-time.js | title": {
"message": "Kopējais bloķēšanas laiks"
},
"lighthouse-core/audits/network-rtt.js | description": {
"message": "Tīkla aprites laiks (RTT) spēcīgi ietekmē veiktspēju. Ja aprites laiks uz sākumpunktu ir augsts, tas norāda, ka serveru veiktspēja, kas atrodas tuvāk lietotājam, var tikt uzlabota. [Uzziniet vairāk](https://hpbn.co/primer-on-latency-and-bandwidth/)."
},
"lighthouse-core/audits/network-rtt.js | title": {
"message": "Tīkla aprites laiks"
},
"lighthouse-core/audits/network-server-latency.js | description": {
"message": "Tīmekļa veiktspēju var ietekmēt servera latentums. Ja sākumpunkta servera latentums ir augsts, tas norāda, ka serveris ir pārslogots vai arī tam ir vāja aizmugursistēmas veiktspēja. [Uzziniet vairāk](https://hpbn.co/primer-on-web-performance/#analyzing-the-resource-waterfall)."
},
"lighthouse-core/audits/network-server-latency.js | title": {
"message": "Servera aizmugursistēmas latentums"
},
"lighthouse-core/audits/offline-start-url.js | description": {
"message": "Izmantojot pakalpojumu skriptu, varat nodrošināt uzticamu tīmekļa lietotnes darbību neparedzamos tīkla apstākļos. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/offline-start-url)."
},
"lighthouse-core/audits/offline-start-url.js | failureTitle": {
"message": "`start_url` bezsaistē nereaģē ar statusa kodu 200"
},
"lighthouse-core/audits/offline-start-url.js | title": {
"message": "`start_url` bezsaistē reaģē ar statusa kodu 200"
},
"lighthouse-core/audits/offline-start-url.js | warningCantStart": {
"message": "Rīkā Lighthouse neizdevās no manifesta nolasīt `start_url`. Tāpēc tika pieņemts, ka `start_url` ir dokumenta URL. Kļūdas ziņojums: “{manifestWarning}”."
},
"lighthouse-core/audits/performance-budget.js | columnOverBudget": {
"message": "Pārsniegts budžets"
},
"lighthouse-core/audits/performance-budget.js | description": {
"message": "Saglabājiet tīkla pieprasījumu daudzumu un lielumu zem mērķiem, kas noteikti sniegtajā izpildes budžetā. [Uzziniet vairāk](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/budgets)."
},
"lighthouse-core/audits/performance-budget.js | requestCountOverBudget": {
"message": "{count,plural, =1{1 pieprasījums}zero{# pieprasījumi}one{# pieprasījums}other{# pieprasījumi}}"
},
"lighthouse-core/audits/performance-budget.js | title": {
"message": "Izpildes budžets"
},
"lighthouse-core/audits/redirects-http.js | description": {
"message": "Ja HTTPS protokols jau ir iestatīts, noteikti novirziet visu HTTP datplūsmu uz HTTPS, lai visiem lietotājiem iespējotu droša tīmekļa funkcijas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/redirects-http)."
},
"lighthouse-core/audits/redirects-http.js | failureTitle": {
"message": "HTTP datplūsma netiek novirzīta uz HTTPS lapām"
},
"lighthouse-core/audits/redirects-http.js | title": {
"message": "HTTP datplūsma tiek novirzīta uz HTTPS lapām"
},
"lighthouse-core/audits/redirects.js | description": {
"message": "Novirzīšana rada papildu aizkaves pirms lapas ielādes. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/redirects)."
},
"lighthouse-core/audits/redirects.js | title": {
"message": "Nepieļaujiet vairākas lapas novirzīšanas"
},
"lighthouse-core/audits/resource-summary.js | description": {
"message": "Lai iestatītu lapas resursu daudzuma un lieluma budžetus, pievienojiet failu budget.json. [Uzziniet vairāk](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/budgets)."
},
"lighthouse-core/audits/resource-summary.js | displayValue": {
"message": "{requestCount,plural, =1{1 pieprasījums • {byteCount, number, bytes} KB}zero{# pieprasījumu • {byteCount, number, bytes} KB}one{# pieprasījums • {byteCount, number, bytes} KB}other{# pieprasījumi • {byteCount, number, bytes} KB}}"
},
"lighthouse-core/audits/resource-summary.js | title": {
"message": "Uzturiet nelielu pieprasījumu skaitu un mazu pārsūtīšanas failu lielumu"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | description": {
"message": "Kanoniskās saites iesaka, kurus URL rādīt meklēšanas rezultātos. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/canonical)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationConflict": {
"message": "Vairāki konfliktējoši URL ({urlList})"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationDifferentDomain": {
"message": "Norāda uz citu domēnu ({url})."
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationInvalid": {
"message": "Nederīgs URL ({url})."
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationPointsElsewhere": {
"message": "Norāda uz citu atribūta “`hreflang`” atrašanās vietu ({url})."
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationRelative": {
"message": "Atbilstošs URL ({url})."
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationRoot": {
"message": "Ekvivalenta satura lapas vietā norāda uz domēna saknes piekļuves URL (sākumlapu)"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | failureTitle": {
"message": "Dokumentā nav derīga atribūta “`rel=canonical`”"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | title": {
"message": "Dokumentam ir derīgs atribūts “`rel=canonical`”"
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | description": {
"message": "Fonta izmērs, kas ir mazāks par 12 pikseļiem, ir pārāk mazs, lai būtu salasāms, un mobilo ierīču lietotāji ir spiesti tuvināt tekstu, lai varētu to salasīt. Centieties, lai vairāk nekā 60% lapas teksta būtu vismaz 12 pikseļu vai lielāka izmēra. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/font-size)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | displayValue": {
"message": "{decimalProportion, number, extendedPercent} salasāms teksts"
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | explanationViewport": {
"message": "Teksts nav salasāms, jo mobilo ierīču ekrāniem nav optimizēts skatvietas metatags."
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | explanationWithDisclaimer": {
"message": "{decimalProportion, number, extendedPercent} ir pārāk mazs teksta izmērs (pamatojoties uz {decimalProportionVisited, number, extendedPercent} paraugu)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | failureTitle": {
"message": "Dokumentā netiek izmantoti salasāmi fonta izmēri"
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | title": {
"message": "Dokumentā izmantoti salasāmi fonta izmēri"
},
"lighthouse-core/audits/seo/hreflang.js | description": {
"message": "Atribūta “hreflang” saites norāda meklētājprogrammām, kuru lapas versiju iekļaut meklēšanas rezultātu sarakstā konkrētai valodai vai reģionam. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/hreflang)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/hreflang.js | failureTitle": {
"message": "Dokumentā nav derīga atribūta “`hreflang`”"
},
"lighthouse-core/audits/seo/hreflang.js | title": {
"message": "Dokumentam ir derīgs atribūts “`hreflang`”"
},
"lighthouse-core/audits/seo/http-status-code.js | description": {
"message": "Lapas ar nesekmīgu HTTP statusa kodu var tikt indeksētas nepareizi. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/http-status-code)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/http-status-code.js | failureTitle": {
"message": "Lapai ir nesekmīgs HTTP statusa kods"
},
"lighthouse-core/audits/seo/http-status-code.js | title": {
"message": "Lapai ir sekmīgs HTTP statusa kods"
},
"lighthouse-core/audits/seo/is-crawlable.js | description": {
"message": "Meklētājprogrammas nevar iekļaut jūsu lapas meklēšanas rezultātos, ja tām nav atļaujas pārmeklēt lapas. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/is-crawable)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/is-crawlable.js | failureTitle": {
"message": "Lapā ir bloķēta indeksēšana"
},
"lighthouse-core/audits/seo/is-crawlable.js | title": {
"message": "Lapa ir pieejama indeksēšanai"
},
"lighthouse-core/audits/seo/link-text.js | description": {
"message": "Saites aprakstošais teksts palīdz meklētājprogrammām saprast jūsu saturu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/link-text)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/link-text.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Atrasta 1 saite}zero{Atrastas # saites}one{Atrasta # saite}other{Atrastas # saites}}"
},
"lighthouse-core/audits/seo/link-text.js | failureTitle": {
"message": "Saitēm nav aprakstoša teksta"
},
"lighthouse-core/audits/seo/link-text.js | title": {
"message": "Saitēm ir aprakstošs teksts"
},
"lighthouse-core/audits/seo/manual/structured-data.js | description": {
"message": "Lai validētu strukturētos datus, palaidiet [strukturētu datu testēšanas rīku](https://search.google.com/structured-data/testing-tool/) un rīku [Structured Data Linter](http://linter.structured-data.org/). [Uzziniet vairāk](https://web.dev/structured-data)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/manual/structured-data.js | title": {
"message": "Strukturētie dati ir derīgi"
},
"lighthouse-core/audits/seo/meta-description.js | description": {
"message": "Meklēšanas rezultātos var tikt iekļauti metaapraksti, lai sniegtu īsu kopsavilkumu par lapas saturu. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/meta-description)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/meta-description.js | explanation": {
"message": "Apraksta teksts ir tukšs."
},
"lighthouse-core/audits/seo/meta-description.js | failureTitle": {
"message": "Dokumentā nav metaapraksta"
},
"lighthouse-core/audits/seo/meta-description.js | title": {
"message": "Dokumentā ir metaapraksts"
},
"lighthouse-core/audits/seo/plugins.js | description": {
"message": "Meklētājprogrammas nevar indeksēt spraudņu saturu, un daudzās ierīcēs spraudņi ir ierobežoti vai netiek atbalstīti. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/plugins)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/plugins.js | failureTitle": {
"message": "Dokumentā tiek izmantoti spraudņi"
},
"lighthouse-core/audits/seo/plugins.js | title": {
"message": "Dokumentā netiek pieļauti spraudņi"
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | description": {
"message": "Ja jūsu robots.txt fails ir nepareizi veidots, rāpuļprogrammas, iespējams, nevarēs saprast, kā vajadzētu pārmeklēt vai indeksēt tīmekļa vietni atbilstoši jūsu vēlmēm. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/robots-txt)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | displayValueHttpBadCode": {
"message": "Atbildē uz robots.txt pieprasījumu tika atgriezts HTTP statuss {statusCode}"
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | displayValueValidationError": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Tika atrasta 1 kļūda}zero{Tika atrastas # kļūdas}one{Tika atrasta # kļūda}other{Tika atrastas # kļūdas}}"
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | explanation": {
"message": "Lighthouse nevarēja ielādēt robots.txt failu"
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | failureTitle": {
"message": "robots.txt nav derīgs"
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | title": {
"message": "robots.txt ir derīgs"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | description": {
"message": "Interaktīvajiem elementiem, piemēram, pogām un saitēm, ir jābūt pietiekami lieliem (48 x 48 pikseļi), un tiem apkārt ir jābūt pietiekami daudz brīvas vietas, lai tiem varētu viegli pieskarties, neaizskarot citus elementus. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/tap-targets)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | displayValue": {
"message": "{decimalProportion, number, percent} pieskārienu mērķu izmērs ir atbilstošs."
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | explanationViewportMetaNotOptimized": {
"message": "Pieskārienu mērķu izmērs ir pārāk mazs, jo mobilo ierīču ekrāniem nav optimizēts skatvietas metatags"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | failureTitle": {
"message": "Pieskārienu mērķi nav atbilstoša izmēra"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | overlappingTargetHeader": {
"message": "Mērķis, kas pārklājas"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | tapTargetHeader": {
"message": "Pieskārienu mērķis"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | title": {
"message": "Pieskārienu mērķi ir pietiekami liela izmēra"
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | description": {
"message": "Pakalpojuma skripts ir tehnoloģija, kas palīdz nodrošināt daudzas progresīvo tīmekļa lietotņu funkcijas, piemēram, lietotnes izmantošanu bezsaistē, pievienošanu sākuma ekrānam un informatīvos paziņojumus. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/service-worker)."
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | explanationBadManifest": {
"message": "Lapu kontrolē pakalpojumu skripts, taču netika atrasts `start_url`, jo neizdevās analizēt manifestu kā derīgu JSON failu"
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | explanationBadStartUrl": {
"message": "Lapu kontrolē pakalpojumu skripts, taču vietrādis URL `start_url` ({startUrl}) nav ietverts pakalpojumu skripta tvērumā ({scopeUrl})"
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | explanationNoManifest": {
"message": "Lapu kontrolē pakalpojumu skripts, taču netika atrasts `start_url`, jo manifests netika ienests."
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | explanationOutOfScope": {
"message": "Šim sākumpunktam ir viens vai vairāki pakalpojumu skripti, taču attiecīgā lapa ({pageUrl}) nav tvērumā."
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | failureTitle": {
"message": "Nav reģistrēts pakalpojumu skripts, kas kontrolētu lapu un `start_url`"
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | title": {
"message": "Ir reģistrēts pakalpojumu skripts, kas kontrolē lapu un `start_url`"
},
"lighthouse-core/audits/splash-screen.js | description": {
"message": "Uzplaiksnījuma ekrāns ar piemērotu motīvu nodrošina labu pieredzi, lietotājiem palaižot lietotni no sākuma ekrāna. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/splash-screen)."
},
"lighthouse-core/audits/splash-screen.js | failureTitle": {
"message": "Nav konfigurēta ar pielāgotu uzplaiksnījuma ekrānu"
},
"lighthouse-core/audits/splash-screen.js | title": {
"message": "Konfigurēta ar pielāgotu uzplaiksnījuma ekrānu"
},
"lighthouse-core/audits/themed-omnibox.js | description": {
"message": "Pārlūkprogrammas adreses joslu var noformēt atbilstoši jūsu vietnes motīvam. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/themed-omnibox)."
},
"lighthouse-core/audits/themed-omnibox.js | failureTitle": {
"message": "Lapa neiestata adreses joslas motīva krāsu."
},
"lighthouse-core/audits/themed-omnibox.js | title": {
"message": "Lapa iestata adreses joslas motīva krāsu."
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | columnBlockingTime": {
"message": "Galvenā pavediena bloķēšanas laiks"
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | columnThirdParty": {
"message": "Trešā puse"
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | description": {
"message": "Trešās puses kods var ievērojami ietekmēt ielādes veiktspēju. Ierobežojiet lieko trešo pušu pakalpojumu sniedzēju skaitu un mēģiniet ielādēt trešās puses kodu pēc tam, kad jūsu lapa būs ielādēta. [Uzziniet vairāk](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/loading-third-party-javascript/)."
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | displayValue": {
"message": "Trešās puses kods bloķēja galveno pavedienu uz {timeInMs, number, milliseconds} ms"
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | failureTitle": {
"message": "Samaziniet trešo pušu koda ietekmi"
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | title": {
"message": "Trešo pušu lietojums"
},
"lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | description": {
"message": "Metrika “Laiks līdz pirmajam baitam” norāda laiku, kad jūsu serveris nosūta atbildi. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/time-to-first-byte)."
},
"lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | displayValue": {
"message": "Saknes dokumentam nepieciešamais laiks: {timeInMs, number, milliseconds} ms"
},
"lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | failureTitle": {
"message": "Servera atbildes laika samazināšana (TTFB)"
},
"lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | title": {
"message": "Servera atbildes laiks ir mazs (TTFB)"
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | columnDuration": {
"message": "Ilgums"
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | columnStartTime": {
"message": "Sākuma laiks"
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | columnType": {
"message": "Veids"
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | description": {
"message": "Ieteicams pievienot lietotnei “Lietotāja laika API”, lai noteiktu lietotnes aktuālo veiktspēju lietotāju pamata darbības laikā. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/user-timings)."
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{1 lietotāja laiks}zero{# lietotāju laiks}one{# lietotāja laiks}other{# lietotāju laiks}}"
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | title": {
"message": "Lietotāju laika atzīmes un mērījumi"
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preconnect.js | crossoriginWarning": {
"message": "Elementam “{securityOrigin}” tika atrasta iepriekšējas pieslēgšanās parametrs <link>, taču pārlūkprogramma to neizmantoja. Pārbaudiet, vai pareizi izmantojat atribūtu “`crossorigin`”."
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preconnect.js | description": {
"message": "Ieteicams pievienot “`preconnect`” vai “`dns-prefetch`” resursa norādes, lai savlaicīgi izveidotu savienojumus ar svarīgiem trešo pušu sākumpunktiem. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/uses-rel-preconnect)."
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preconnect.js | title": {
"message": "Veiciet iepriekšēju pieslēgšanu obligātajiem sākumpunktiem"
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preload.js | crossoriginWarning": {
"message": "Saitei “{preloadURL}” tika atrasts iepriekšējas ielādes parametrs <link>, taču pārlūkprogramma to neizmantoja. Pārbaudiet, vai pareizi izmantojat atribūtu “`crossorigin`”."
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preload.js | description": {
"message": "Ieteicams izmantot atribūtu `<link rel=preload>`, lai noteiktu prioritāti tādu resursu iegūšanai, kas pašlaik lapas ielādē tiek pieprasīti vēlāk. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/uses-rel-preload)."
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preload.js | title": {
"message": "Veiciet svarīgāko pieprasījumu iepriekšēju ielādi"
},
"lighthouse-core/audits/viewport.js | description": {
"message": "Pievienojiet tagu `<meta name=\"viewport\">`, lai optimizētu lietotni mobilo ierīču ekrāniem. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/viewport)."
},
"lighthouse-core/audits/viewport.js | explanationNoTag": {
"message": "Netika atrasts tags `<meta name=\"viewport\">`"
},
"lighthouse-core/audits/viewport.js | failureTitle": {
"message": "Nav taga `<meta name=\"viewport\">` ar `width` vai `initial-scale`"
},
"lighthouse-core/audits/viewport.js | title": {
"message": "Ir tags `<meta name=\"viewport\">` ar `width` vai `initial-scale`"
},
"lighthouse-core/audits/without-javascript.js | description": {
"message": "Ja JavaScript ir atspējots, lietotnē jāparāda zināms saturs — kaut vai tikai brīdinājums, ka lietotnes izmantošanai nepieciešams JavaScript. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/without-javascript)."
},
"lighthouse-core/audits/without-javascript.js | explanation": {
"message": "Ja lapas skripti nav pieejami, lapas pamattekstā jātiek vismaz daļēji attēlotam saturam."
},
"lighthouse-core/audits/without-javascript.js | failureTitle": {
"message": "Ja JavaScript nav pieejams, netiek sniegts atkāpšanās saturs"
},
"lighthouse-core/audits/without-javascript.js | title": {
"message": "Ja JavaScript nav pieejams, lapas saturs zināmā mērā tiek parādīts"
},
"lighthouse-core/audits/works-offline.js | description": {
"message": "Ja izstrādājat progresīvo tīmekļa lietotni, apsveriet iespēju izmantot pakalpojumu skriptu, lai lietotne varētu darboties bezsaistē. [Uzziniet vairāk](https://web.dev/works-offline)."
},
"lighthouse-core/audits/works-offline.js | failureTitle": {
"message": "Pašreizējā lapa bezsaistē nereaģē ar statusa kodu 200"
},
"lighthouse-core/audits/works-offline.js | title": {
"message": "Pašreizējā lapa bezsaistē reaģē ar statusa kodu 200"
},
"lighthouse-core/audits/works-offline.js | warningNoLoad": {
"message": "Iespējams, lapa bezsaistē netiek ielādēta, jo tika veikta novirzīšana no jūsu testa URL ({requested}) uz \"{final}\". Mēģiniet tieši testēt otro URL."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yAriaGroupDescription": {
"message": "Šie ieteikumi ļauj uzlabot ARIA lietojumu jūsu lietojumprogrammā. Tādējādi varat uzlabot pieredzi lietotājiem, kuri izmanto palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītājus."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yAriaGroupTitle": {
"message": "ARIA"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yAudioVideoGroupDescription": {
"message": "Šie ieteikumi ļauj nodrošināt papildu audio vai video saturu. Tādējādi var uzlabot pieredzi lietotājiem ar dzirdes vai redzes traucējumiem."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yAudioVideoGroupTitle": {
"message": "Audio un video"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yBestPracticesGroupDescription": {
"message": "Šie vienumi parāda izplatītas pieejamības paraugprakses."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yBestPracticesGroupTitle": {
"message": "Paraugprakse"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yCategoryDescription": {
"message": "Šīs atzīmes parāda iespējas [uzlabot jūsu tīmekļa lietotnes pieejamību](https://developers.google.com/web/fundamentals/accessibility). Automātiski var noteikt tikai pieejamības problēmu apakškopu, tāpēc ir ieteicama arī manuālā testēšana."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yCategoryManualDescription": {
"message": "Šie vienumi norāda uz vietām, kurām automātiskais testēšanas rīks nevar piekļūt. Uzziniet vairāk mūsu ceļvedī par [pieejamības pārskata veikšanu](https://developers.google.com/web/fundamentals/accessibility/how-to-review)."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yCategoryTitle": {
"message": "Pieejamība"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yColorContrastGroupDescription": {
"message": "Šie ieteikumi ļauj uzlabot satura lasāmību."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yColorContrastGroupTitle": {
"message": "Kontrasts"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yLanguageGroupDescription": {
"message": "Šie ieteikumi lietotājiem, kuri izmanto dažādas lokalizācijas, ļauj labāk izprast jūsu saturu."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yLanguageGroupTitle": {
"message": "Internacionalizācija un lokalizēšana"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yNamesLabelsGroupDescription": {
"message": "Šie ieteikumi ļauj uzlabot lietojumprogrammas vadīklu semantiku. Tādējādi var nodrošināt labāku pieredzi lietotājiem, kuri izmanto palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītājus."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yNamesLabelsGroupTitle": {
"message": "Nosaukumi un iezīmes"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yNavigationGroupDescription": {
"message": "Šie ieteikumi ļauj uzlabot jūsu lietotnes tastatūras navigāciju."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yNavigationGroupTitle": {
"message": "Navigācija"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yTablesListsVideoGroupDescription": {
"message": "Šie ieteikumi ļauj uzlabot tabulas vai sarakstu datu lasīšanu, izmantojot palīgtehnoloģijas, piemēram, ekrāna lasītājus."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yTablesListsVideoGroupTitle": {
"message": "Tabulas un saraksti"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | bestPracticesCategoryTitle": {
"message": "Paraugprakse"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | budgetsGroupDescription": {
"message": "Izpildes budžets nosaka jūsu vietnes veiktspējas standartus."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | budgetsGroupTitle": {
"message": "Budžeti"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | diagnosticsGroupDescription": {
"message": "Plašāka informācija par jūsu lietojumprogrammas veiktspēju. Šie skaitļi [tieši neietekmē](https://github.com/GoogleChrome/lighthouse/blob/d2ec9ffbb21de9ad1a0f86ed24575eda32c796f0/docs/scoring.md#how-are-the-scores-weighted) veiktspējas rezultātu"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | diagnosticsGroupTitle": {
"message": "Diagnostika"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | firstPaintImprovementsGroupDescription": {
"message": "Vissvarīgākais veiktspējas aspekts ir pikseļu renderēšanas ātrums ekrānā. Galvenās metrikas: “Pirmais saturīgais satura atveidojums”, “Pirmais nozīmīgais satura atveidojums”"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | firstPaintImprovementsGroupTitle": {
"message": "Pirmā satura atveidojuma uzlabojumi"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | loadOpportunitiesGroupDescription": {
"message": "Šie ieteikumi var palīdzēt ātrāk ielādēt jūsu lapu. Tie [tieša veidā neietekmē](https://github.com/GoogleChrome/lighthouse/blob/d2ec9ffbb21de9ad1a0f86ed24575eda32c796f0/docs/scoring.md#how-are-the-scores-weighted) veiktspējas rezultātu."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | loadOpportunitiesGroupTitle": {
"message": "Iespējas"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | metricGroupTitle": {
"message": "Metrikas"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | overallImprovementsGroupDescription": {
"message": "Uzlabojiet vispārējo ielādes darbību, lai lapa reaģētu un būtu gatava izmantošanai pēc iespējas ātrāk. Galvenās metrikas: “Laiks līdz interaktivitātei”, “Ātruma rādītājs”"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | overallImprovementsGroupTitle": {
"message": "Vispārēji uzlabojumi"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | performanceCategoryTitle": {
"message": "Veiktspēja"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaCategoryDescription": {
"message": "Veicot šīs pārbaudes, varat validēt progresīvo tīmekļa lietotņu aspektus. [Uzziniet vairāk](https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/checklist)."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaCategoryManualDescription": {
"message": "Šīs pārbaudes ir vajadzīgas saskaņā ar standarta [PWA kontrolsarakstu](https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/checklist), taču Lighthouse neveic tās automātiski. Tās neietekmē jūsu rezultātu, taču ir svarīgi pārbaudīt šos lietotnes aspektus manuāli."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaCategoryTitle": {
"message": "Progresīvā tīmekļa lietotne"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaFastReliableGroupTitle": {
"message": "Ātrums un uzticamība"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaInstallableGroupTitle": {
"message": "Instalēšana"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaOptimizedGroupTitle": {
"message": "PTL optimizācija"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoCategoryDescription": {
"message": "Šīs atzīmes nodrošina, ka jūsu lapa ir optimizēta meklētājprogrammu rezultātu ranžēšanai. Pastāv papildu faktori, kurus Lighthouse neatzīmē, bet tie var ietekmēt jūsu meklēšanas rezultātu ranžēšanu. [Uzziniet vairāk](https://support.google.com/webmasters/answer/35769)."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoCategoryManualDescription": {
"message": "Palaidiet savā vietnē šos papildu apstiprināšanas rīkus, lai aplūkotu papildu MPO paraugpraksi."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoCategoryTitle": {
"message": "MPO"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoContentGroupDescription": {
"message": "Formatējiet savu HTML tā, lai rāpuļprogrammas varētu labāk saprast jūsu lietotnes saturu."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoContentGroupTitle": {
"message": "Satura paraugprakse"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoCrawlingGroupDescription": {
"message": "Rāpuļprogrammām ir nepieciešama piekļuve jūsu lietotnei, lai nodrošinātu parādīšanu meklēšanas rezultātos."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoCrawlingGroupTitle": {
"message": "Pārmeklēšana un indeksēšana"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoMobileGroupDescription": {
"message": "Jūsu lapām ir jābūt piemērotām mobilajām ierīcēm, lai lietotājiem nebūtu jāizmanto savilkšana vai tuvināšana lapu satura lasīšanai. [Uzziniet vairāk](https://developers.google.com/search/mobile-sites/)."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoMobileGroupTitle": {
"message": "Piemērota mobilajām ierīcēm"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnCacheTTL": {
"message": "Kešatmiņas TTL vērtība"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnLocation": {
"message": "Atrašanās vieta"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnName": {
"message": "Vārds"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnRequests": {
"message": "Pieprasījumi"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnResourceType": {
"message": "Resursu veids"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnSize": {
"message": "Izmērs"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnTimeSpent": {
"message": "Iztērētais laiks"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnTransferSize": {
"message": "Pārsūtīto failu lielums"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnURL": {
"message": "URL"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnWastedBytes": {
"message": "Potenciālie ietaupījumi"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnWastedMs": {
"message": "Potenciālie ietaupījumi"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | displayValueByteSavings": {
"message": "Potenciālais ietaupījums: {wastedBytes, number, bytes} KB"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | displayValueMsSavings": {
"message": "Potenciālais ietaupījums: {wastedMs, number, milliseconds} ms"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | documentResourceType": {
"message": "Dokuments"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | fontResourceType": {
"message": "Fonts"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | imageResourceType": {
"message": "Attēls"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | mediaResourceType": {
"message": "Multivide"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | ms": {
"message": "{timeInMs, number, milliseconds} ms"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | otherResourceType": {
"message": "Cits"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | scriptResourceType": {
"message": "Skripts"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | seconds": {
"message": "{timeInMs, number, seconds} s"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | stylesheetResourceType": {
"message": "Stilu lapa"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | thirdPartyResourceType": {
"message": "Trešā puse"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | totalResourceType": {
"message": "Kopā"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | badTraceRecording": {
"message": "Nevarēja reģistrēt lapas ielādes trasējumu. Lūdzu, vēlreiz palaidiet Lighthouse. ({errorCode})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | criTimeout": {
"message": "Gaidot sākotnējā atkļūdotāja protokola savienojumu, radās noildze."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | didntCollectScreenshots": {
"message": "Lapas ielādes laikā pārlūkprogramma Chrome nav apkopojusi nevienu ekrānuzņēmumu. Lūdzu, nodrošiniet, ka saturs ir redzams lapā, un pēc tam mēģiniet atkārtoti palaist Lighthouse. ({errorCode})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | dnsFailure": {
"message": "DNS serveri nevarēja atrast norādīto domēnu."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | erroredRequiredArtifact": {
"message": "Nepieciešamajam parametra “{artifactName}” vācējam radās kļūda: {errorMessage}."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | internalChromeError": {
"message": "Radās iekšēja Chrome kļūda. Lūdzu, restartējiet Chrome un mēģiniet atkārtoti palaist Lighthouse."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | missingRequiredArtifact": {
"message": "Nepieciešamais parametra “{artifactName}” vācējs nedarbojās."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailed": {
"message": "Lighthouse nevarēja droši ielādēt jūsu pieprasīto lapu. Pārliecinieties, ka testējat pareizo URL un serveris pareizi reaģē uz visiem pieprasījumiem."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailedHung": {
"message": "Lighthouse nevarēja droši ielādēt jūsu pieprasīto URL, jo lapa pārstāja reaģēt."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailedInsecure": {
"message": "Jūsu norādītajam URL nav derīga drošības sertifikāta. {securityMessages}"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailedInterstitial": {
"message": "Pārlūkprogramma Chrome neļāva ielādēt lapu ar iespiestu reklāmu. Nodrošiniet, ka pārbaudāt pareizo URL un ka serveris pareizi reaģē uz visiem pieprasījumiem."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailedWithDetails": {
"message": "Lighthouse nevarēja uzticami ielādēt jūsu pieprasīto lapu. Nodrošiniet, ka pārbaudāt pareizo URL un ka serveris pareizi reaģē uz visiem pieprasījumiem. (Detalizēta informācija: {errorDetails})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailedWithStatusCode": {
"message": "Lighthouse nevarēja uzticami ielādēt jūsu pieprasīto lapu. Nodrošiniet, ka pārbaudāt pareizo URL un ka serveris pareizi reaģē uz visiem pieprasījumiem. (Statusa kods: {statusCode})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadTookTooLong": {
"message": "Lapas ielādei bija nepieciešams pārāk ilgs laiks. Lūdzu, izmantojiet pārskatā sniegtās iespējas, lai samazinātu lapas ielādes laiku, un pēc tam mēģiniet atkārtoti palaist Lighthouse. ({errorCode})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | protocolTimeout": {
"message": "Gaidot DevTools protokola atbildi, ir pārsniegts atvēlētais laiks. (Veids: {protocolMethod})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | requestContentTimeout": {
"message": "Resursu satura izgūšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, nekā pieļaujams"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | urlInvalid": {
"message": "Šķiet, ka jūsu norādītais URL nav derīgs."
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | auditGroupExpandTooltip": {
"message": "Rādīt pārbaudes"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | crcInitialNavigation": {
"message": "Sākotnējā navigācija"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | crcLongestDurationLabel": {
"message": "Maksimālais kritiskais ceļa latentums:"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | errorLabel": {
"message": "Kļūda!"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | errorMissingAuditInfo": {
"message": "Pārskata kļūda: nav pārbaudes informācijas"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | labDataTitle": {
"message": "Laboratorijas dati"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | lsPerformanceCategoryDescription": {
"message": "[Lighthouse](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/) pašreizējās lapas analīze emulētajā mobilajā tīklā. Vērtības ir aptuvenas un var atšķirties."
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | manualAuditsGroupTitle": {
"message": "Papildu vienumi manuālai pārbaudei"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | notApplicableAuditsGroupTitle": {
"message": "Nav piemērojams"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | opportunityResourceColumnLabel": {
"message": "Iespēja"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | opportunitySavingsColumnLabel": {
"message": "Aptuvenais ietaupījums"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | passedAuditsGroupTitle": {
"message": "Izpildītās pārbaudes"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | snippetCollapseButtonLabel": {
"message": "Sakļaut fragmentu"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | snippetExpandButtonLabel": {
"message": "Izvērst fragmentu"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | thirdPartyResourcesLabel": {
"message": "Parādīt trešās puses resursus"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | toplevelWarningsMessage": {
"message": "Radās problēmas, kas ietekmēja šo Lighthouse palaišanu:"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | varianceDisclaimer": {
"message": "Vērtības ir aptuvenas un var atšķirties. Veiktspējas rezultāts tiek [tiek pamatots tikai uz šīm metrikām](https://github.com/GoogleChrome/lighthouse/blob/d2ec9ffbb21de9ad1a0f86ed24575eda32c796f0/docs/scoring.md#how-are-the-scores-weighted)."
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | warningAuditsGroupTitle": {
"message": "Veiktās pārbaudes ar brīdinājumiem"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | warningHeader": {
"message": "Brīdinājumi: "
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | efficient_animated_content": {
"message": "Apsveriet iespēju augšupielādēt GIF attēlu pakalpojumā, kuru varēs izmantot, lai iegultu GIF attēlu kā HTML5 videoklipu."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | offscreen_images": {
"message": "Instalējiet [atliktās ielādes WordPress spraudni](https://wordpress.org/plugins/search/lazy+load/), kas sniedz iespēju atlikt jebkādus ārpus ekrāna esošus attēlus vai mainīt motīvu uz tādu, kurā šī funkcija tiek nodrošināta. Ieteicams izmantot arī [AMP spraudni](https://wordpress.org/plugins/amp/)."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | render_blocking_resources": {
"message": "Ir vairāki WordPress spraudņi, kas var palīdzēt [iekļaut būtiskus līdzekļus](https://wordpress.org/plugins/search/critical+css/) vai [atlikt mazāk svarīgus resursus](https://wordpress.org/plugins/search/defer+css+javascript/). Ņemiet vērā, ka šo spraudņu nodrošinātā optimizācija var traucēt funkciju darbībai jūsu motīvā vai spraudņos, tādēļ, visticamāk, jums būs jāveic koda izmaiņas."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | time_to_first_byte": {
"message": "Motīvi, spraudņi un servera specifikācijas ietekmē servera atbildes laiku. Apsveriet iespēju atrast optimizētāku motīvu, rūpīgi izvēlēties optimizācijas spraudni un/vai jaunināt serveri."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | total_byte_weight": {
"message": "Apsveriet iespēju rādīt fragmentus ziņu sarakstos (piemēram, izmantojot tagu “more”), samazināt attiecīgajā lapā rādāmo ziņu skaitu, sadalīt garas ziņas vairākās lapās vai izmantot spraudni, lai atliktu komentāru ielādi."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | unminified_css": {
"message": "Vairāki [WordPress spraudņi](https://wordpress.org/plugins/search/minify+css/) var paātrināt jūsu vietnes darbību, savienojot, samazinot un saspiežot stilus. Ja iespējams, varat arī veikt šo samazināšanu iepriekš izveides procesā."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | unminified_javascript": {
"message": "Vairāki [WordPress spraudņi](https://wordpress.org/plugins/search/minify+javascript/) var paātrināt jūsu vietnes darbību, savienojot, samazinot un saspiežot skriptus. Ja iespējams, varat veikt šo samazināšanu jau iepriekš izveides procesā."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | unused_css_rules": {
"message": "Ieteicams samazināt vai mainīt tādu [WordPress spraudņu](https://wordpress.org/plugins/) skaitu, kuri ielādē nelietotu CSS kodu jūsu lapā. Lai identificētu spraudņus, kuri pievieno lieku CSS kodu, mēģiniet izpildīt [koda pārklājumu](https://developers.google.com/web/updates/2017/04/devtools-release-notes#coverage), izmantojot Chrome DevTools. Saistīto motīvu/spraudni varat identificēt stila lapas vietrādī URL. Meklējiet spraudņus, kuriem sarakstā ir daudz stila lapu ar daudz sarkanām atzīmēm koda pārklājumā. Spraudnim ir jāievieto rindā stilu lapa tikai tad, ja tā faktiski tiek izmantota lapā."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | unused_javascript": {
"message": "Ieteicams samazināt vai mainīt tādu [WordPress spraudņu](https://wordpress.org/plugins/) skaitu, kuri ielādē nelietotu JavaScript kodu jūsu lapā. Lai identificētu spraudņus, kuri pievieno lieku JS kodu, mēģiniet izpildīt [koda pārklājumu](https://developers.google.com/web/updates/2017/04/devtools-release-notes#coverage), izmantojot Chrome DevTools. Saistīto motīvu/spraudni varat identificēt skripta vietrādī URL. Meklējiet spraudņus, kuriem sarakstā ir daudz skriptu ar daudz sarkanām atzīmēm koda pārklājumā. Spraudnim ir jāievieto rindā skripts tikai tad, ja tas faktiski tiek izmantots lapā."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | uses_long_cache_ttl": {
"message": "Uzziniet par [pārlūkprogrammas datu saglabāšanu kešatmiņā programmatūrā WordPress](https://codex.wordpress.org/WordPress_Optimization#Browser_Caching)."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | uses_optimized_images": {
"message": "Ieteicams izmantot [attēlu optimizācijas WordPress spraudni](https://wordpress.org/plugins/search/optimize+images/), kas saspiež attēlus, vienlaikus saglabājot kvalitāti."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | uses_responsive_images": {
"message": "Tieši augšupielādējiet attēlus, izmantojot [multivides bibliotēku](https://codex.wordpress.org/Media_Library_Screen), lai nodrošinātu nepieciešamo attēlu lielumu pieejamību. Pēc tam ievietojiet attēlus no multivides bibliotēkas vai izmantojiet attēlu logrīku, lai tiktu izmantoti optimāli attēlu lielumi (tostarp reaģējošām robežvērtībām paredzētie). Neizmantojiet `Full Size` attēlus, ja to izmēri neatbilst to lietojumam. [Uzziniet vairāk](https://codex.wordpress.org/Inserting_Images_into_Posts_and_Pages#Image_Size)."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | uses_text_compression": {
"message": "Varat iespējot teksta saspiešanu tīmekļa servera konfigurācijā."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | uses_webp_images": {
"message": "Ieteicams izmantot [spraudni](https://wordpress.org/plugins/search/convert+webp/) vai pakalpojumu, kurā jūsu augšupielādētie attēli tiks automātiski pārveidoti optimālos formātos."
}
}