blob: 4cb61fe7f1bd8671437feb0d061d90adae6ac036 [file] [log] [blame]
{
"facets": {
"fuchsia.test": {
"injected-services": {
"fuchsia.fonts.Provider": "fuchsia-pkg://fuchsia.com/fonts#meta/fonts.cmx",
"fuchsia.memorypressure.Provider": "fuchsia-pkg://fuchsia.com/memory_monitor#meta/memory_monitor.cmx",
"fuchsia.web.ContextProvider": "fuchsia-pkg://fuchsia.com/web_engine#meta/context_provider.cmx",
},
"system-services": [
"fuchsia.device.NameProvider",
"fuchsia.scheduler.ProfileProvider",
"fuchsia.sysmem.Allocator"
]
}
},
"sandbox": {
"services": [
"fuchsia.device.NameProvider",
"fuchsia.fonts.Provider",
"fuchsia.memorypressure.Provider",
"fuchsia.sysmem.Allocator",
"fuchsia.web.ContextProvider"
]
}
}