blob: 5027f734d4427bf800aaec26b03f1d3e0e68ff91 [file] [log] [blame]
// Copyright 2013 the V8 project authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
// found in the LICENSE file.
#ifndef V8_COMPILER_OPCODES_H_
#define V8_COMPILER_OPCODES_H_
#include <iosfwd>
#include "src/common/globals.h"
// Opcodes for control operators.
#define CONTROL_OP_LIST(V) \
V(Start) \
V(Loop) \
V(Branch) \
V(Switch) \
V(IfTrue) \
V(IfFalse) \
V(IfSuccess) \
V(IfException) \
V(IfValue) \
V(IfDefault) \
V(Merge) \
V(Deoptimize) \
V(DeoptimizeIf) \
V(DeoptimizeUnless) \
V(TrapIf) \
V(TrapUnless) \
V(Return) \
V(TailCall) \
V(Terminate) \
V(Throw) \
V(End)
// Opcodes for constant operators.
#define CONSTANT_OP_LIST(V) \
V(Int32Constant) \
V(Int64Constant) \
V(TaggedIndexConstant) \
V(Float32Constant) \
V(Float64Constant) \
V(ExternalConstant) \
V(NumberConstant) \
V(PointerConstant) \
V(HeapConstant) \
V(CompressedHeapConstant) \
V(RelocatableInt32Constant) \
V(RelocatableInt64Constant)
#define INNER_OP_LIST(V) \
V(Select) \
V(Phi) \
V(EffectPhi) \
V(InductionVariablePhi) \
V(Checkpoint) \
V(BeginRegion) \
V(FinishRegion) \
V(FrameState) \
V(StateValues) \
V(TypedStateValues) \
V(ArgumentsElementsState) \
V(ArgumentsLengthState) \
V(ObjectState) \
V(ObjectId) \
V(TypedObjectState) \
V(Call) \
V(Parameter) \
V(OsrValue) \
V(LoopExit) \
V(LoopExitValue) \
V(LoopExitEffect) \
V(Projection) \
V(Retain) \
V(MapGuard) \
V(FoldConstant) \
V(TypeGuard)
#define COMMON_OP_LIST(V) \
CONSTANT_OP_LIST(V) \
INNER_OP_LIST(V) \
V(Unreachable) \
V(DeadValue) \
V(Dead) \
V(StaticAssert)
// Opcodes for JavaScript operators.
// Arguments are JSName (the name with a 'JS' prefix), and Name.
#define JS_COMPARE_BINOP_LIST(V) \
V(JSEqual, Equal) \
V(JSStrictEqual, StrictEqual) \
V(JSLessThan, LessThan) \
V(JSGreaterThan, GreaterThan) \
V(JSLessThanOrEqual, LessThanOrEqual) \
V(JSGreaterThanOrEqual, GreaterThanOrEqual)
#define JS_BITWISE_BINOP_LIST(V) \
V(JSBitwiseOr, BitwiseOr) \
V(JSBitwiseXor, BitwiseXor) \
V(JSBitwiseAnd, BitwiseAnd) \
V(JSShiftLeft, ShiftLeft) \
V(JSShiftRight, ShiftRight) \
V(JSShiftRightLogical, ShiftRightLogical)
#define JS_ARITH_BINOP_LIST(V) \
V(JSAdd, Add) \
V(JSSubtract, Subtract) \
V(JSMultiply, Multiply) \
V(JSDivide, Divide) \
V(JSModulus, Modulus) \
V(JSExponentiate, Exponentiate)
#define JS_SIMPLE_BINOP_LIST(V) \
JS_COMPARE_BINOP_LIST(V) \
JS_BITWISE_BINOP_LIST(V) \
JS_ARITH_BINOP_LIST(V) \
V(JSHasInPrototypeChain) \
V(JSInstanceOf) \
V(JSOrdinaryHasInstance)
#define JS_CONVERSION_UNOP_LIST(V) \
V(JSToLength) \
V(JSToName) \
V(JSToNumber) \
V(JSToNumberConvertBigInt) \
V(JSToNumeric) \
V(JSToObject) \
V(JSToString) \
V(JSParseInt)
#define JS_BITWISE_UNOP_LIST(V) \
V(JSBitwiseNot, BitwiseNot) \
V(JSNegate, Negate)
#define JS_ARITH_UNOP_LIST(V) \
V(JSDecrement, Decrement) \
V(JSIncrement, Increment)
#define JS_SIMPLE_UNOP_LIST(V) \
JS_ARITH_UNOP_LIST(V) \
JS_BITWISE_UNOP_LIST(V) \
JS_CONVERSION_UNOP_LIST(V)
#define JS_CREATE_OP_LIST(V) \
V(JSCloneObject) \
V(JSCreate) \
V(JSCreateArguments) \
V(JSCreateArray) \
V(JSCreateArrayFromIterable) \
V(JSCreateArrayIterator) \
V(JSCreateAsyncFunctionObject) \
V(JSCreateBoundFunction) \
V(JSCreateClosure) \
V(JSCreateCollectionIterator) \
V(JSCreateEmptyLiteralArray) \
V(JSCreateEmptyLiteralObject) \
V(JSCreateGeneratorObject) \
V(JSCreateIterResultObject) \
V(JSCreateKeyValueArray) \
V(JSCreateLiteralArray) \
V(JSCreateLiteralObject) \
V(JSCreateLiteralRegExp) \
V(JSCreateObject) \
V(JSCreatePromise) \
V(JSCreateStringIterator) \
V(JSCreateTypedArray) \
V(JSGetTemplateObject)
#define JS_OBJECT_OP_LIST(V) \
JS_CREATE_OP_LIST(V) \
V(JSLoadProperty) \
V(JSLoadNamed) \
V(JSLoadNamedFromSuper) \
V(JSLoadGlobal) \
V(JSStoreProperty) \
V(JSStoreNamed) \
V(JSStoreNamedOwn) \
V(JSStoreGlobal) \
V(JSStoreDataPropertyInLiteral) \
V(JSStoreInArrayLiteral) \
V(JSDeleteProperty) \
V(JSHasProperty) \
V(JSGetSuperConstructor)
#define JS_CONTEXT_OP_LIST(V) \
V(JSHasContextExtension) \
V(JSLoadContext) \
V(JSStoreContext) \
V(JSCreateFunctionContext) \
V(JSCreateCatchContext) \
V(JSCreateWithContext) \
V(JSCreateBlockContext)
#define JS_CALL_OP_LIST(V) \
V(JSCall) \
V(JSCallForwardVarargs) \
V(JSCallWithArrayLike) \
V(JSCallWithSpread)
#define JS_CONSTRUCT_OP_LIST(V) \
V(JSConstructForwardVarargs) \
V(JSConstruct) \
V(JSConstructWithArrayLike) \
V(JSConstructWithSpread)
#define JS_OTHER_OP_LIST(V) \
JS_CALL_OP_LIST(V) \
JS_CONSTRUCT_OP_LIST(V) \
V(JSAsyncFunctionEnter) \
V(JSAsyncFunctionReject) \
V(JSAsyncFunctionResolve) \
V(JSCallRuntime) \
V(JSForInEnumerate) \
V(JSForInNext) \
V(JSForInPrepare) \
V(JSGetIterator) \
V(JSLoadMessage) \
V(JSStoreMessage) \
V(JSLoadModule) \
V(JSStoreModule) \
V(JSGetImportMeta) \
V(JSGeneratorStore) \
V(JSGeneratorRestoreContinuation) \
V(JSGeneratorRestoreContext) \
V(JSGeneratorRestoreRegister) \
V(JSGeneratorRestoreInputOrDebugPos) \
V(JSFulfillPromise) \
V(JSPerformPromiseThen) \
V(JSPromiseResolve) \
V(JSRejectPromise) \
V(JSResolvePromise) \
V(JSStackCheck) \
V(JSObjectIsArray) \
V(JSRegExpTest) \
V(JSDebugger)
#define JS_OP_LIST(V) \
JS_SIMPLE_BINOP_LIST(V) \
JS_SIMPLE_UNOP_LIST(V) \
JS_OBJECT_OP_LIST(V) \
JS_CONTEXT_OP_LIST(V) \
JS_OTHER_OP_LIST(V)
// Opcodes for VirtuaMachine-level operators.
#define SIMPLIFIED_CHANGE_OP_LIST(V) \
V(ChangeTaggedSignedToInt32) \
V(ChangeTaggedSignedToInt64) \
V(ChangeTaggedToInt32) \
V(ChangeTaggedToInt64) \
V(ChangeTaggedToUint32) \
V(ChangeTaggedToFloat64) \
V(ChangeTaggedToTaggedSigned) \
V(ChangeInt31ToTaggedSigned) \
V(ChangeInt32ToTagged) \
V(ChangeInt64ToTagged) \
V(ChangeUint32ToTagged) \
V(ChangeUint64ToTagged) \
V(ChangeFloat64ToTagged) \
V(ChangeFloat64ToTaggedPointer) \
V(ChangeTaggedToBit) \
V(ChangeBitToTagged) \
V(ChangeUint64ToBigInt) \
V(TruncateBigIntToUint64) \
V(TruncateTaggedToWord32) \
V(TruncateTaggedToFloat64) \
V(TruncateTaggedToBit) \
V(TruncateTaggedPointerToBit)
#define SIMPLIFIED_CHECKED_OP_LIST(V) \
V(CheckedInt32Add) \
V(CheckedInt32Sub) \
V(CheckedInt32Div) \
V(CheckedInt32Mod) \
V(CheckedUint32Div) \
V(CheckedUint32Mod) \
V(CheckedInt32Mul) \
V(CheckedInt32ToTaggedSigned) \
V(CheckedInt64ToInt32) \
V(CheckedInt64ToTaggedSigned) \
V(CheckedUint32Bounds) \
V(CheckedUint32ToInt32) \
V(CheckedUint32ToTaggedSigned) \
V(CheckedUint64Bounds) \
V(CheckedUint64ToInt32) \
V(CheckedUint64ToTaggedSigned) \
V(CheckedFloat64ToInt32) \
V(CheckedFloat64ToInt64) \
V(CheckedTaggedSignedToInt32) \
V(CheckedTaggedToInt32) \
V(CheckedTaggedToArrayIndex) \
V(CheckedTruncateTaggedToWord32) \
V(CheckedTaggedToFloat64) \
V(CheckedTaggedToInt64) \
V(CheckedTaggedToTaggedSigned) \
V(CheckedTaggedToTaggedPointer)
#define SIMPLIFIED_COMPARE_BINOP_LIST(V) \
V(NumberEqual) \
V(NumberLessThan) \
V(NumberLessThanOrEqual) \
V(SpeculativeNumberEqual) \
V(SpeculativeNumberLessThan) \
V(SpeculativeNumberLessThanOrEqual) \
V(ReferenceEqual) \
V(SameValue) \
V(SameValueNumbersOnly) \
V(NumberSameValue) \
V(StringEqual) \
V(StringLessThan) \
V(StringLessThanOrEqual)
#define SIMPLIFIED_NUMBER_BINOP_LIST(V) \
V(NumberAdd) \
V(NumberSubtract) \
V(NumberMultiply) \
V(NumberDivide) \
V(NumberModulus) \
V(NumberBitwiseOr) \
V(NumberBitwiseXor) \
V(NumberBitwiseAnd) \
V(NumberShiftLeft) \
V(NumberShiftRight) \
V(NumberShiftRightLogical) \
V(NumberAtan2) \
V(NumberImul) \
V(NumberMax) \
V(NumberMin) \
V(NumberPow)
#define SIMPLIFIED_BIGINT_BINOP_LIST(V) \
V(BigIntAdd) \
V(BigIntSubtract)
#define SIMPLIFIED_SPECULATIVE_NUMBER_BINOP_LIST(V) \
V(SpeculativeNumberAdd) \
V(SpeculativeNumberSubtract) \
V(SpeculativeNumberMultiply) \
V(SpeculativeNumberDivide) \
V(SpeculativeNumberModulus) \
V(SpeculativeNumberBitwiseAnd) \
V(SpeculativeNumberBitwiseOr) \
V(SpeculativeNumberBitwiseXor) \
V(SpeculativeNumberShiftLeft) \
V(SpeculativeNumberShiftRight) \
V(SpeculativeNumberShiftRightLogical) \
V(SpeculativeSafeIntegerAdd) \
V(SpeculativeSafeIntegerSubtract)
#define SIMPLIFIED_NUMBER_UNOP_LIST(V) \
V(NumberAbs) \
V(NumberAcos) \
V(NumberAcosh) \
V(NumberAsin) \
V(NumberAsinh) \
V(NumberAtan) \
V(NumberAtanh) \
V(NumberCbrt) \
V(NumberCeil) \
V(NumberClz32) \
V(NumberCos) \
V(NumberCosh) \
V(NumberExp) \
V(NumberExpm1) \
V(NumberFloor) \
V(NumberFround) \
V(NumberLog) \
V(NumberLog1p) \
V(NumberLog2) \
V(NumberLog10) \
V(NumberRound) \
V(NumberSign) \
V(NumberSin) \
V(NumberSinh) \
V(NumberSqrt) \
V(NumberTan) \
V(NumberTanh) \
V(NumberTrunc) \
V(NumberToBoolean) \
V(NumberToInt32) \
V(NumberToString) \
V(NumberToUint32) \
V(NumberToUint8Clamped) \
V(NumberSilenceNaN)
#define SIMPLIFIED_BIGINT_UNOP_LIST(V) \
V(BigIntAsUintN) \
V(BigIntNegate) \
V(CheckBigInt)
#define SIMPLIFIED_SPECULATIVE_NUMBER_UNOP_LIST(V) V(SpeculativeToNumber)
#define SIMPLIFIED_OTHER_OP_LIST(V) \
V(Allocate) \
V(AllocateRaw) \
V(ArgumentsFrame) \
V(ArgumentsLength) \
V(AssertType) \
V(BooleanNot) \
V(CheckBounds) \
V(CheckClosure) \
V(CheckEqualsInternalizedString) \
V(CheckEqualsSymbol) \
V(CheckFloat64Hole) \
V(CheckHeapObject) \
V(CheckIf) \
V(CheckInternalizedString) \
V(CheckMaps) \
V(CheckNotTaggedHole) \
V(CheckNumber) \
V(CheckReceiver) \
V(CheckReceiverOrNullOrUndefined) \
V(CheckSmi) \
V(CheckString) \
V(CheckSymbol) \
V(CompareMaps) \
V(ConvertReceiver) \
V(ConvertTaggedHoleToUndefined) \
V(DateNow) \
V(DelayedStringConstant) \
V(DynamicCheckMaps) \
V(EnsureWritableFastElements) \
V(FastApiCall) \
V(FindOrderedHashMapEntry) \
V(FindOrderedHashMapEntryForInt32Key) \
V(LoadDataViewElement) \
V(LoadElement) \
V(LoadField) \
V(LoadFieldByIndex) \
V(LoadFromObject) \
V(LoadMessage) \
V(LoadStackArgument) \
V(LoadTypedElement) \
V(MaybeGrowFastElements) \
V(NewArgumentsElements) \
V(NewConsString) \
V(NewDoubleElements) \
V(NewSmiOrObjectElements) \
V(NumberIsFinite) \
V(NumberIsFloat64Hole) \
V(NumberIsInteger) \
V(NumberIsMinusZero) \
V(NumberIsNaN) \
V(NumberIsSafeInteger) \
V(ObjectIsArrayBufferView) \
V(ObjectIsBigInt) \
V(ObjectIsCallable) \
V(ObjectIsConstructor) \
V(ObjectIsDetectableCallable) \
V(ObjectIsFiniteNumber) \
V(ObjectIsInteger) \
V(ObjectIsMinusZero) \
V(ObjectIsNaN) \
V(ObjectIsNonCallable) \
V(ObjectIsNumber) \
V(ObjectIsReceiver) \
V(ObjectIsSafeInteger) \
V(ObjectIsSmi) \
V(ObjectIsString) \
V(ObjectIsSymbol) \
V(ObjectIsUndetectable) \
V(PlainPrimitiveToFloat64) \
V(PlainPrimitiveToNumber) \
V(PlainPrimitiveToWord32) \
V(PoisonIndex) \
V(RestLength) \
V(RuntimeAbort) \
V(StoreDataViewElement) \
V(StoreElement) \
V(StoreField) \
V(StoreMessage) \
V(StoreSignedSmallElement) \
V(StoreToObject) \
V(StoreTypedElement) \
V(StringCharCodeAt) \
V(StringCodePointAt) \
V(StringConcat) \
V(StringFromCodePointAt) \
V(StringFromSingleCharCode) \
V(StringFromSingleCodePoint) \
V(StringIndexOf) \
V(StringLength) \
V(StringSubstring) \
V(StringToLowerCaseIntl) \
V(StringToNumber) \
V(StringToUpperCaseIntl) \
V(TierUpCheck) \
V(ToBoolean) \
V(TransitionAndStoreElement) \
V(TransitionAndStoreNonNumberElement) \
V(TransitionAndStoreNumberElement) \
V(TransitionElementsKind) \
V(TypeOf) \
V(UpdateInterruptBudget)
#define SIMPLIFIED_SPECULATIVE_BIGINT_BINOP_LIST(V) \
V(SpeculativeBigIntAdd) \
V(SpeculativeBigIntSubtract)
#define SIMPLIFIED_SPECULATIVE_BIGINT_UNOP_LIST(V) V(SpeculativeBigIntNegate)
#define SIMPLIFIED_OP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_CHANGE_OP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_CHECKED_OP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_COMPARE_BINOP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_NUMBER_BINOP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_BIGINT_BINOP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_SPECULATIVE_NUMBER_BINOP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_NUMBER_UNOP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_BIGINT_UNOP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_SPECULATIVE_NUMBER_UNOP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_SPECULATIVE_BIGINT_UNOP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_SPECULATIVE_BIGINT_BINOP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_OTHER_OP_LIST(V)
// Opcodes for Machine-level operators.
#define MACHINE_COMPARE_BINOP_LIST(V) \
V(Word32Equal) \
V(Word64Equal) \
V(Int32LessThan) \
V(Int32LessThanOrEqual) \
V(Uint32LessThan) \
V(Uint32LessThanOrEqual) \
V(Int64LessThan) \
V(Int64LessThanOrEqual) \
V(Uint64LessThan) \
V(Uint64LessThanOrEqual) \
V(Float32Equal) \
V(Float32LessThan) \
V(Float32LessThanOrEqual) \
V(Float64Equal) \
V(Float64LessThan) \
V(Float64LessThanOrEqual)
#define MACHINE_UNOP_32_LIST(V) \
V(Word32Clz) \
V(Word32Ctz) \
V(Int32AbsWithOverflow) \
V(Word32ReverseBits) \
V(Word32ReverseBytes)
#define MACHINE_BINOP_32_LIST(V) \
V(Word32And) \
V(Word32Or) \
V(Word32Xor) \
V(Word32Shl) \
V(Word32Shr) \
V(Word32Sar) \
V(Word32Rol) \
V(Word32Ror) \
V(Int32Add) \
V(Int32AddWithOverflow) \
V(Int32Sub) \
V(Int32SubWithOverflow) \
V(Int32Mul) \
V(Int32MulWithOverflow) \
V(Int32MulHigh) \
V(Int32Div) \
V(Int32Mod) \
V(Uint32Div) \
V(Uint32Mod) \
V(Uint32MulHigh)
#define MACHINE_BINOP_64_LIST(V) \
V(Word64And) \
V(Word64Or) \
V(Word64Xor) \
V(Word64Shl) \
V(Word64Shr) \
V(Word64Sar) \
V(Word64Rol) \
V(Word64Ror) \
V(Int64Add) \
V(Int64AddWithOverflow) \
V(Int64Sub) \
V(Int64SubWithOverflow) \
V(Int64Mul) \
V(Int64Div) \
V(Int64Mod) \
V(Uint64Div) \
V(Uint64Mod)
#define MACHINE_FLOAT32_UNOP_LIST(V) \
V(Float32Abs) \
V(Float32Neg) \
V(Float32RoundDown) \
V(Float32RoundTiesEven) \
V(Float32RoundTruncate) \
V(Float32RoundUp) \
V(Float32Sqrt)
#define MACHINE_FLOAT32_BINOP_LIST(V) \
V(Float32Add) \
V(Float32Sub) \
V(Float32Mul) \
V(Float32Div) \
V(Float32Max) \
V(Float32Min)
#define MACHINE_FLOAT64_UNOP_LIST(V) \
V(Float64Abs) \
V(Float64Acos) \
V(Float64Acosh) \
V(Float64Asin) \
V(Float64Asinh) \
V(Float64Atan) \
V(Float64Atanh) \
V(Float64Cbrt) \
V(Float64Cos) \
V(Float64Cosh) \
V(Float64Exp) \
V(Float64Expm1) \
V(Float64Log) \
V(Float64Log1p) \
V(Float64Log10) \
V(Float64Log2) \
V(Float64Neg) \
V(Float64RoundDown) \
V(Float64RoundTiesAway) \
V(Float64RoundTiesEven) \
V(Float64RoundTruncate) \
V(Float64RoundUp) \
V(Float64Sin) \
V(Float64Sinh) \
V(Float64Sqrt) \
V(Float64Tan) \
V(Float64Tanh)
#define MACHINE_FLOAT64_BINOP_LIST(V) \
V(Float64Atan2) \
V(Float64Max) \
V(Float64Min) \
V(Float64Add) \
V(Float64Sub) \
V(Float64Mul) \
V(Float64Div) \
V(Float64Mod) \
V(Float64Pow)
#define MACHINE_ATOMIC_OP_LIST(V) \
V(Word32AtomicLoad) \
V(Word32AtomicStore) \
V(Word32AtomicExchange) \
V(Word32AtomicCompareExchange) \
V(Word32AtomicAdd) \
V(Word32AtomicSub) \
V(Word32AtomicAnd) \
V(Word32AtomicOr) \
V(Word32AtomicXor) \
V(Word32AtomicPairLoad) \
V(Word32AtomicPairStore) \
V(Word32AtomicPairAdd) \
V(Word32AtomicPairSub) \
V(Word32AtomicPairAnd) \
V(Word32AtomicPairOr) \
V(Word32AtomicPairXor) \
V(Word32AtomicPairExchange) \
V(Word32AtomicPairCompareExchange) \
V(Word64AtomicLoad) \
V(Word64AtomicStore) \
V(Word64AtomicAdd) \
V(Word64AtomicSub) \
V(Word64AtomicAnd) \
V(Word64AtomicOr) \
V(Word64AtomicXor) \
V(Word64AtomicExchange) \
V(Word64AtomicCompareExchange)
#define MACHINE_OP_LIST(V) \
MACHINE_UNOP_32_LIST(V) \
MACHINE_BINOP_32_LIST(V) \
MACHINE_BINOP_64_LIST(V) \
MACHINE_COMPARE_BINOP_LIST(V) \
MACHINE_FLOAT32_BINOP_LIST(V) \
MACHINE_FLOAT32_UNOP_LIST(V) \
MACHINE_FLOAT64_BINOP_LIST(V) \
MACHINE_FLOAT64_UNOP_LIST(V) \
MACHINE_ATOMIC_OP_LIST(V) \
V(AbortCSAAssert) \
V(DebugBreak) \
V(Comment) \
V(Load) \
V(PoisonedLoad) \
V(Store) \
V(StackSlot) \
V(Word32Popcnt) \
V(Word64Popcnt) \
V(Word64Clz) \
V(Word64Ctz) \
V(Word64ReverseBits) \
V(Word64ReverseBytes) \
V(Simd128ReverseBytes) \
V(Int64AbsWithOverflow) \
V(BitcastTaggedToWord) \
V(BitcastTaggedToWordForTagAndSmiBits) \
V(BitcastWordToTagged) \
V(BitcastWordToTaggedSigned) \
V(TruncateFloat64ToWord32) \
V(ChangeFloat32ToFloat64) \
V(ChangeFloat64ToInt32) \
V(ChangeFloat64ToInt64) \
V(ChangeFloat64ToUint32) \
V(ChangeFloat64ToUint64) \
V(Float64SilenceNaN) \
V(TruncateFloat64ToInt64) \
V(TruncateFloat64ToUint32) \
V(TruncateFloat32ToInt32) \
V(TruncateFloat32ToUint32) \
V(TryTruncateFloat32ToInt64) \
V(TryTruncateFloat64ToInt64) \
V(TryTruncateFloat32ToUint64) \
V(TryTruncateFloat64ToUint64) \
V(ChangeInt32ToFloat64) \
V(BitcastWord32ToWord64) \
V(ChangeInt32ToInt64) \
V(ChangeInt64ToFloat64) \
V(ChangeUint32ToFloat64) \
V(ChangeUint32ToUint64) \
V(TruncateFloat64ToFloat32) \
V(TruncateInt64ToInt32) \
V(RoundFloat64ToInt32) \
V(RoundInt32ToFloat32) \
V(RoundInt64ToFloat32) \
V(RoundInt64ToFloat64) \
V(RoundUint32ToFloat32) \
V(RoundUint64ToFloat32) \
V(RoundUint64ToFloat64) \
V(BitcastFloat32ToInt32) \
V(BitcastFloat64ToInt64) \
V(BitcastInt32ToFloat32) \
V(BitcastInt64ToFloat64) \
V(Float64ExtractLowWord32) \
V(Float64ExtractHighWord32) \
V(Float64InsertLowWord32) \
V(Float64InsertHighWord32) \
V(TaggedPoisonOnSpeculation) \
V(Word32PoisonOnSpeculation) \
V(Word64PoisonOnSpeculation) \
V(LoadStackCheckOffset) \
V(LoadFramePointer) \
V(LoadParentFramePointer) \
V(UnalignedLoad) \
V(UnalignedStore) \
V(Int32PairAdd) \
V(Int32PairSub) \
V(Int32PairMul) \
V(Word32PairShl) \
V(Word32PairShr) \
V(Word32PairSar) \
V(ProtectedLoad) \
V(ProtectedStore) \
V(MemoryBarrier) \
V(SignExtendWord8ToInt32) \
V(SignExtendWord16ToInt32) \
V(SignExtendWord8ToInt64) \
V(SignExtendWord16ToInt64) \
V(SignExtendWord32ToInt64) \
V(UnsafePointerAdd) \
V(StackPointerGreaterThan)
#define MACHINE_SIMD_OP_LIST(V) \
V(F64x2Splat) \
V(F64x2ExtractLane) \
V(F64x2ReplaceLane) \
V(F64x2Abs) \
V(F64x2Neg) \
V(F64x2Sqrt) \
V(F64x2Add) \
V(F64x2Sub) \
V(F64x2Mul) \
V(F64x2Div) \
V(F64x2Min) \
V(F64x2Max) \
V(F64x2Eq) \
V(F64x2Ne) \
V(F64x2Lt) \
V(F64x2Le) \
V(F64x2Qfma) \
V(F64x2Qfms) \
V(F64x2Pmin) \
V(F64x2Pmax) \
V(F64x2Ceil) \
V(F64x2Floor) \
V(F64x2Trunc) \
V(F64x2NearestInt) \
V(F32x4Splat) \
V(F32x4ExtractLane) \
V(F32x4ReplaceLane) \
V(F32x4SConvertI32x4) \
V(F32x4UConvertI32x4) \
V(F32x4Abs) \
V(F32x4Neg) \
V(F32x4Sqrt) \
V(F32x4RecipApprox) \
V(F32x4RecipSqrtApprox) \
V(F32x4Add) \
V(F32x4AddHoriz) \
V(F32x4Sub) \
V(F32x4Mul) \
V(F32x4Div) \
V(F32x4Min) \
V(F32x4Max) \
V(F32x4Eq) \
V(F32x4Ne) \
V(F32x4Lt) \
V(F32x4Le) \
V(F32x4Gt) \
V(F32x4Ge) \
V(F32x4Qfma) \
V(F32x4Qfms) \
V(F32x4Pmin) \
V(F32x4Pmax) \
V(F32x4Ceil) \
V(F32x4Floor) \
V(F32x4Trunc) \
V(F32x4NearestInt) \
V(I64x2Splat) \
V(I64x2SplatI32Pair) \
V(I64x2ExtractLane) \
V(I64x2ReplaceLane) \
V(I64x2ReplaceLaneI32Pair) \
V(I64x2Neg) \
V(I64x2SConvertI32x4Low) \
V(I64x2SConvertI32x4High) \
V(I64x2UConvertI32x4Low) \
V(I64x2UConvertI32x4High) \
V(I64x2BitMask) \
V(I64x2Shl) \
V(I64x2ShrS) \
V(I64x2Add) \
V(I64x2Sub) \
V(I64x2Mul) \
V(I64x2Eq) \
V(I64x2ShrU) \
V(I64x2ExtMulLowI32x4S) \
V(I64x2ExtMulHighI32x4S) \
V(I64x2ExtMulLowI32x4U) \
V(I64x2ExtMulHighI32x4U) \
V(I64x2SignSelect) \
V(I32x4Splat) \
V(I32x4ExtractLane) \
V(I32x4ReplaceLane) \
V(I32x4SConvertF32x4) \
V(I32x4SConvertI16x8Low) \
V(I32x4SConvertI16x8High) \
V(I32x4Neg) \
V(I32x4Shl) \
V(I32x4ShrS) \
V(I32x4Add) \
V(I32x4AddHoriz) \
V(I32x4Sub) \
V(I32x4Mul) \
V(I32x4MinS) \
V(I32x4MaxS) \
V(I32x4Eq) \
V(I32x4Ne) \
V(I32x4LtS) \
V(I32x4LeS) \
V(I32x4GtS) \
V(I32x4GeS) \
V(I32x4UConvertF32x4) \
V(I32x4UConvertI16x8Low) \
V(I32x4UConvertI16x8High) \
V(I32x4ShrU) \
V(I32x4MinU) \
V(I32x4MaxU) \
V(I32x4LtU) \
V(I32x4LeU) \
V(I32x4GtU) \
V(I32x4GeU) \
V(I32x4Abs) \
V(I32x4BitMask) \
V(I32x4DotI16x8S) \
V(I32x4ExtMulLowI16x8S) \
V(I32x4ExtMulHighI16x8S) \
V(I32x4ExtMulLowI16x8U) \
V(I32x4ExtMulHighI16x8U) \
V(I32x4SignSelect) \
V(I32x4ExtAddPairwiseI16x8S) \
V(I32x4ExtAddPairwiseI16x8U) \
V(I16x8Splat) \
V(I16x8ExtractLaneU) \
V(I16x8ExtractLaneS) \
V(I16x8ReplaceLane) \
V(I16x8SConvertI8x16Low) \
V(I16x8SConvertI8x16High) \
V(I16x8Neg) \
V(I16x8Shl) \
V(I16x8ShrS) \
V(I16x8SConvertI32x4) \
V(I16x8Add) \
V(I16x8AddSatS) \
V(I16x8AddHoriz) \
V(I16x8Sub) \
V(I16x8SubSatS) \
V(I16x8Mul) \
V(I16x8MinS) \
V(I16x8MaxS) \
V(I16x8Eq) \
V(I16x8Ne) \
V(I16x8LtS) \
V(I16x8LeS) \
V(I16x8GtS) \
V(I16x8GeS) \
V(I16x8UConvertI8x16Low) \
V(I16x8UConvertI8x16High) \
V(I16x8ShrU) \
V(I16x8UConvertI32x4) \
V(I16x8AddSatU) \
V(I16x8SubSatU) \
V(I16x8MinU) \
V(I16x8MaxU) \
V(I16x8LtU) \
V(I16x8LeU) \
V(I16x8GtU) \
V(I16x8GeU) \
V(I16x8RoundingAverageU) \
V(I16x8Q15MulRSatS) \
V(I16x8Abs) \
V(I16x8BitMask) \
V(I16x8ExtMulLowI8x16S) \
V(I16x8ExtMulHighI8x16S) \
V(I16x8ExtMulLowI8x16U) \
V(I16x8ExtMulHighI8x16U) \
V(I16x8SignSelect) \
V(I16x8ExtAddPairwiseI8x16S) \
V(I16x8ExtAddPairwiseI8x16U) \
V(I8x16Splat) \
V(I8x16ExtractLaneU) \
V(I8x16ExtractLaneS) \
V(I8x16ReplaceLane) \
V(I8x16SConvertI16x8) \
V(I8x16Neg) \
V(I8x16Shl) \
V(I8x16ShrS) \
V(I8x16Add) \
V(I8x16AddSatS) \
V(I8x16Sub) \
V(I8x16SubSatS) \
V(I8x16Mul) \
V(I8x16MinS) \
V(I8x16MaxS) \
V(I8x16Eq) \
V(I8x16Ne) \
V(I8x16LtS) \
V(I8x16LeS) \
V(I8x16GtS) \
V(I8x16GeS) \
V(I8x16UConvertI16x8) \
V(I8x16AddSatU) \
V(I8x16SubSatU) \
V(I8x16ShrU) \
V(I8x16MinU) \
V(I8x16MaxU) \
V(I8x16LtU) \
V(I8x16LeU) \
V(I8x16GtU) \
V(I8x16GeU) \
V(I8x16RoundingAverageU) \
V(I8x16Popcnt) \
V(I8x16Abs) \
V(I8x16BitMask) \
V(I8x16SignSelect) \
V(S128Load) \
V(S128Store) \
V(S128Zero) \
V(S128Const) \
V(S128Not) \
V(S128And) \
V(S128Or) \
V(S128Xor) \
V(S128Select) \
V(S128AndNot) \
V(I8x16Swizzle) \
V(I8x16Shuffle) \
V(V32x4AnyTrue) \
V(V32x4AllTrue) \
V(V16x8AnyTrue) \
V(V16x8AllTrue) \
V(V8x16AnyTrue) \
V(V8x16AllTrue) \
V(LoadTransform) \
V(LoadLane) \
V(StoreLane)
#define VALUE_OP_LIST(V) \
COMMON_OP_LIST(V) \
SIMPLIFIED_OP_LIST(V) \
MACHINE_OP_LIST(V) \
MACHINE_SIMD_OP_LIST(V) \
JS_OP_LIST(V)
// The combination of all operators at all levels and the common operators.
#define ALL_OP_LIST(V) \
CONTROL_OP_LIST(V) \
VALUE_OP_LIST(V)
namespace v8 {
namespace internal {
namespace compiler {
// Declare an enumeration with all the opcodes at all levels so that they
// can be globally, uniquely numbered.
class V8_EXPORT_PRIVATE IrOpcode {
public:
enum Value {
#define DECLARE_OPCODE(x, ...) k##x,
ALL_OP_LIST(DECLARE_OPCODE)
#undef DECLARE_OPCODE
kLast = -1
#define COUNT_OPCODE(...) +1
ALL_OP_LIST(COUNT_OPCODE)
#undef COUNT_OPCODE
};
// Returns the mnemonic name of an opcode.
static char const* Mnemonic(Value value);
// Returns true if opcode for common operator.
static bool IsCommonOpcode(Value value) {
return kStart <= value && value <= kStaticAssert;
}
// Returns true if opcode for control operator.
static bool IsControlOpcode(Value value) {
return kStart <= value && value <= kEnd;
}
// Returns true if opcode for JavaScript operator.
static bool IsJsOpcode(Value value) {
return kJSEqual <= value && value <= kJSDebugger;
}
// Returns true if opcode for constant operator.
static bool IsConstantOpcode(Value value) {
#define CASE(Name) \
case k##Name: \
return true;
switch (value) {
CONSTANT_OP_LIST(CASE);
default:
return false;
}
#undef CASE
UNREACHABLE();
}
static bool IsPhiOpcode(Value value) {
return value == kPhi || value == kEffectPhi;
}
static bool IsMergeOpcode(Value value) {
return value == kMerge || value == kLoop;
}
static bool IsIfProjectionOpcode(Value value) {
return kIfTrue <= value && value <= kIfDefault;
}
// Returns true if opcode terminates control flow in a graph (i.e.
// respective nodes are expected to have control uses by the graphs {End}
// node only).
static bool IsGraphTerminator(Value value) {
return value == kDeoptimize || value == kReturn || value == kTailCall ||
value == kTerminate || value == kThrow;
}
// Returns true if opcode can be inlined.
static bool IsInlineeOpcode(Value value) {
return value == kJSConstruct || value == kJSCall;
}
// Returns true if opcode for comparison operator.
static bool IsComparisonOpcode(Value value) {
#define CASE(Name, ...) \
case k##Name: \
return true;
switch (value) {
JS_COMPARE_BINOP_LIST(CASE);
SIMPLIFIED_COMPARE_BINOP_LIST(CASE);
MACHINE_COMPARE_BINOP_LIST(CASE);
default:
return false;
}
#undef CASE
UNREACHABLE();
}
static bool IsContextChainExtendingOpcode(Value value) {
return kJSCreateFunctionContext <= value && value <= kJSCreateBlockContext;
}
// These opcode take the feedback vector as an input, and implement
// feedback-collecting logic in generic lowering.
static bool IsFeedbackCollectingOpcode(Value value) {
#define CASE(Name, ...) \
case k##Name: \
return true;
switch (value) {
JS_ARITH_BINOP_LIST(CASE)
JS_ARITH_UNOP_LIST(CASE)
JS_BITWISE_BINOP_LIST(CASE)
JS_BITWISE_UNOP_LIST(CASE)
JS_COMPARE_BINOP_LIST(CASE)
case kJSCall:
case kJSCallWithArrayLike:
case kJSCallWithSpread:
case kJSCloneObject:
case kJSConstruct:
case kJSConstructWithArrayLike:
case kJSConstructWithSpread:
case kJSCreateEmptyLiteralArray:
case kJSCreateLiteralArray:
case kJSCreateLiteralObject:
case kJSCreateLiteralRegExp:
case kJSForInNext:
case kJSForInPrepare:
case kJSGetIterator:
case kJSGetTemplateObject:
case kJSHasProperty:
case kJSInstanceOf:
case kJSLoadGlobal:
case kJSLoadNamed:
case kJSLoadNamedFromSuper:
case kJSLoadProperty:
case kJSStoreDataPropertyInLiteral:
case kJSStoreGlobal:
case kJSStoreInArrayLiteral:
case kJSStoreNamed:
case kJSStoreNamedOwn:
case kJSStoreProperty:
return true;
default:
return false;
}
#undef CASE
UNREACHABLE();
}
static bool IsFeedbackCollectingOpcode(int16_t value) {
DCHECK(0 <= value && value <= kLast);
return IsFeedbackCollectingOpcode(static_cast<IrOpcode::Value>(value));
}
};
V8_EXPORT_PRIVATE std::ostream& operator<<(std::ostream&, IrOpcode::Value);
} // namespace compiler
} // namespace internal
} // namespace v8
#endif // V8_COMPILER_OPCODES_H_