blob: 39405958c99144c43b5e4b9355f02b720a0a52c5 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2015 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/ksf.xml
// *
// ***************************************************************************
ksf{
Currencies{
AED{
"AED",
"mɔni mǝ á bǝlɔŋ bǝ kaksa bɛ táatáaŋzǝn",
}
AOA{
"AOA",
"mɔni mǝ á angóla",
}
AUD{
"A$",
"mɔni mǝ á ɔstralí",
}
BHD{
"BHD",
"mɔni mǝ á barǝ́n",
}
BIF{
"BIF",
"mɔni mǝ á burundí",
}
BWP{
"BWP",
"mɔni mǝ á botswana",
}
CAD{
"CA$",
"mɔni mǝ á kanada",
}
CDF{
"CDF",
"mɔni mǝ á kɔngó",
}
CHF{
"CHF",
"mɔni mǝ á swís",
}
CNY{
"CN¥",
"mɔni mǝ á cín",
}
CVE{
"CVE",
"mɔni mǝ á kapvɛr",
}
DJF{
"DJF",
"mɔni mǝ á dyibutí",
}
DZD{
"DZD",
"mɔni mǝ á aljɛrí",
}
EGP{
"EGP",
"mɔni mǝ á ɛjípt",
}
ERN{
"ERN",
"mɔni mǝ á ɛritrɛ́",
}
ETB{
"ETB",
"mɔni mǝ á ɛtyɔpí",
}
EUR{
"€",
"mɔni mǝ á pɛrɛsǝ́",
}
GBP{
"£",
"mɔni mǝ á ingɛrís",
}
GHC{
"GHC",
"mɔni mǝ á gána",
}
GMD{
"GMD",
"mɔni mǝ á gambí",
}
GNS{
"GNS",
"mɔni mǝ á ginɛ́",
}
INR{
"₹",
"mɔni mǝ á indí",
}
JPY{
"JP¥",
"mɔni mǝ á japɔ́ŋ",
}
KES{
"KES",
"mɔni mǝ á kɛnya",
}
KMF{
"KMF",
"mɔni mǝ á komɔr",
}
LRD{
"LRD",
"mɔni mǝ á libɛrya",
}
LSL{
"LSL",
"mɔni mǝ á lǝsóto",
}
LYD{
"LYD",
"mɔni mǝ á libí",
}
MAD{
"MAD",
"mɔni mǝ á marɔk",
}
MGA{
"MGA",
"mɔni mǝ á madagaska",
}
MRO{
"MRO",
"mɔni mǝ á mwaritaní",
}
MUR{
"MUR",
"mɔni mǝ á mwarís",
}
MWK{
"MWK",
"mɔni mǝ á malawi",
}
MZM{
"MZM",
"mɔni mǝ á mosambík",
}
NAD{
"NAD",
"mɔni mǝ á namibí",
}
NGN{
"NGN",
"mɔni mǝ á nijɛ́rya",
}
RWF{
"RWF",
"mɔni mǝ á rwanda",
}
SAR{
"SAR",
"mɔni mǝ á arabí saodí",
}
SCR{
"SCR",
"mɔni mǝ á sɛcɛl",
}
SDG{
"SDG",
"mɔni mǝ á sudan",
}
SHP{
"SHP",
"mɔni mǝ á sɛntɛ́len",
}
SLL{
"SLL",
"mɔni mǝ á syɛraleon",
}
SOS{
"SOS",
"mɔni mǝ á somalí",
}
STD{
"STD",
"mɔni mǝ á saotomɛ́ ri priŋsib",
}
SZL{
"SZL",
"mɔni mǝ á swazilan",
}
TND{
"TND",
"mɔni mǝ á tunɛsí",
}
TZS{
"TZS",
"mɔni mǝ á tanzaní",
}
UGX{
"UGX",
"mɔni mǝ á uganda",
}
USD{
"US$",
"mɔni mǝ á amɛrika",
}
XAF{
"FCFA",
"fráŋ",
}
XOF{
"CFA",
"mɔni mǝ á afríka aná wɛs",
}
ZAR{
"ZAR",
"mɔni mǝ á afrik anǝ a sud",
}
ZMK{
"ZMK",
"mɔni mǝ á zambí (1968–2012)",
}
ZMW{
"ZMW",
"mɔni mǝ á zambí",
}
ZWD{
"ZWD",
"mɔni mǝ á zimbabwɛ́",
}
}
Version{"2.1.19.14"}
}