blob: ab6107ae804324b05835eee26ee073ccb1291800 [file] [log] [blame]
{
"cf": "Afiriki Gamlaama (Santarafiriki)",
"af": "Afugaanisitaani",
"gb": "Albaasalaama margante (Birite\u014b)",
"de": "Alemaa\u0272i",
"al": "Alibaaniya",
"dz": "Al\u017eeeri",
"vi": "Ameriki Gungu kooney",
"as": "Ameriki Samoowa",
"um": "Ameriki gungu-ize moorey",
"ad": "Andoora",
"ai": "Angiila",
"ao": "Angoola",
"aq": "Antarkitika",
"ag": "Antiguwa nda Barbuuda",
"re": "Are\u0272o\u014b",
"am": "Armeeniya",
"aw": "Aruuba",
"ar": "Ar\u017eentiina",
"az": "Azeribayjaani",
"bs": "Bahaama",
"bh": "Baharayn",
"bd": "Bangaladee\u0161i",
"bb": "Baribaadi",
"by": "Beelaarusu",
"bz": "Beeliizi",
"be": "Bel\u017eiki",
"bj": "Bene\u014b",
"br": "Berezil",
"bm": "Bermuuda",
"mm": "Birma (Miyaamar)",
"bo": "Boliiwi",
"bw": "Botusuwaana",
"ba": "Bozini nda Herizegowini",
"vg": "Brite\u014b Gungu kooney",
"io": "Brite\u014b indu teekoo ganda",
"bg": "Bulgaari",
"bf": "Burkina Faaso",
"bi": "Burundi",
"bn": "Buruney Darussalaam",
"bt": "Buutan",
"bv": "Buuwe gungu",
"td": "Caad",
"cz": "Ceki laama",
"eh": "Dangay sahaara",
"dk": "Danmark",
"dm": "Dominika",
"do": "Dominiki laama",
"et": "Ecoopi",
"ec": "Ekuwador",
"gq": "Ekuwater Gine",
"sv": "Elisalwadoori (El Sawadoori)",
"er": "Eritere",
"es": "Espaa\u0272i",
"ee": "Estooni",
"eg": "E\u017eibti",
"fk": "Falikulandi gungey (Malwiinasu)",
"gf": "Faransu Guwiyaani",
"tf": "Faransu gurma gandawey",
"fr": "Faran\u0161i",
"pf": "Faran\u0161i Polineezi",
"fo": "Feero gungey",
"fj": "Fiiji",
"ph": "Filipin",
"fi": "Finlandi",
"ga": "Gaabo\u014b",
"gh": "Gaana",
"gm": "Ganbi",
"gd": "Gerenada",
"gg": "Gerenesey",
"gr": "Geresi",
"gn": "Gine",
"gw": "Gine-Bisaw",
"gl": "Gorowenlandi",
"za": "Gurma Afiriki (Sudafirika)",
"gp": "Guwadelupu",
"gu": "Guwamu",
"gt": "Guwatemaala",
"gy": "Guwiyaana",
"mp": "Hawsa Mariyana gungey",
"ht": "Hayti",
"hm": "Heard nda McDonald gungey",
"hn": "Honduura",
"hu": "Hongiri",
"an": "Hoolandi Antiyey",
"nl": "Hoolandu",
"hk": "Ho\u014bko\u014b",
"id": "Indoneezi",
"in": "Indu",
"iq": "Iraaki",
"ir": "Iraani",
"ru": "Iriisi marga",
"ie": "Irlandi",
"is": "Islandi",
"it": "Itaali",
"il": "Izirayel",
"jm": "Jamayka",
"je": "Jerzey",
"dj": "Jibuuti",
"cm": "Kaamerun",
"ca": "Kaanaada",
"nc": "Kaleedooni taaga",
"kh": "Kanboodiya",
"cv": "Kapwer gungey",
"qa": "Katar",
"ky": "Kaymaan gungey",
"kz": "Kazakisitaani",
"ke": "Keniya",
"ki": "Kiribaati",
"kg": "Kirigisitaani",
"cx": "Kirisimaasu gungu",
"cc": "Kokosu (Kiili\u014b) gungey",
"co": "Kolonbi",
"km": "Komooro (Komooro gungey)",
"cg": "Kongo-Baraaza",
"cd": "Kongo-Kin\u0161aasa",
"kr": "Koore gurma",
"kp": "Koore hawsa",
"hr": "Korowaasi",
"cr": "Kostariika",
"ci": "Kuduwar (Kotudiiwar)",
"cu": "Kuuba",
"ck": "Kuuku gungey",
"kw": "Kuuwayti",
"us": "Laama margantey",
"ae": "Laaraw amiiriya margantey",
"lv": "Laatiwi (Leetooni)",
"la": "Laawosu",
"ls": "Leesooto",
"lr": "Liberiya",
"ly": "Libi",
"lb": "Liiban",
"lt": "Lituwaani",
"li": "Li\u0161itensitayn",
"lu": "Lukusanburugu",
"mg": "Maadagasikar",
"my": "Maaleezi",
"ml": "Maali",
"im": "Maanoo gungu",
"mo": "Makaawo",
"mw": "Malaawi",
"mv": "Maldiiwi",
"mt": "Malti",
"mh": "Mari\u0161aal gungey",
"ma": "Marooku",
"mq": "Martiniki",
"mk": "Masedooni",
"yt": "Mayooti",
"mx": "Mekisiiki",
"fm": "Mikoroneezi",
"md": "Moldoowa",
"mc": "Monaako",
"mn": "Mongooli",
"ms": "Monseraati",
"me": "Montenegoro",
"mu": "Moori\u0161i",
"mz": "Moozanbiki",
"mr": "Murtaani",
"ng": "Naajiriya",
"na": "Naamiibi",
"nr": "Nawuru (Nawuri)",
"np": "Neepaali",
"ne": "Nii\u017eer",
"ni": "Nikaraguwa",
"nu": "Niwuye",
"nf": "Norufolku gungu",
"no": "Norwee\u017ei",
"om": "Omaani",
"au": "Osutarali",
"at": "Otiri\u0161i",
"pk": "Paakisitan",
"pw": "Palaawu",
"ps": "Palesitini ganda laamante",
"pa": "Panaama",
"pg": "Papuwa Gine taaga",
"py": "Paraaguway",
"pe": "Peeru",
"pn": "Pitikerin",
"pl": "Polo\u0272",
"pr": "Portoriiko",
"pt": "Porutugaali",
"sb": "Salomon gungey",
"ws": "Samoowa",
"sm": "San Mariino",
"st": "Sawo Toome nda Pirinsiipe",
"sa": "Sawudiya (Sawdi-Arabiyya)",
"sn": "Senegal",
"rs": "Seribi",
"sc": "Sey\u0161el",
"bl": "Se\u014b Baritelemi",
"kn": "Se\u014b Kiti nda Neewisi",
"lc": "Se\u014b Luu\u0161a",
"mf": "Se\u014b Martin",
"pm": "Se\u014b Piyer nda Miikelo\u014b",
"sh": "Se\u014bt Heleena",
"sy": "Siiri",
"sg": "Singapuuri",
"sl": "Siyera Leewon",
"vc": "Si\u014bt Winse\u014bt nda Gerenaadiniz",
"sk": "Solowaaki",
"si": "Soloweeni",
"so": "Somaali",
"sd": "Suudaani",
"sr": "Suurinam",
"sj": "Suwalbaridi nda Yan Maayen gungu",
"sz": "Suwaziilandu",
"se": "Suweedi",
"ch": "Suwiisu",
"tj": "Taajiikisitan",
"tz": "Tanzaani",
"th": "Tayland",
"tw": "Taywan",
"tl": "Timor-Leste (Timor Dandi)",
"tt": "Tirinite nda Toobaago",
"tg": "Togo",
"tk": "Tokeelaawu",
"to": "Tonga",
"tn": "Tuniizi",
"tc": "Turkey nda Kaykosu gungey",
"tr": "Turkii",
"tm": "Turkimeenisitaani",
"tv": "Tuwaalu",
"ug": "Uganda",
"ua": "Ukarayn",
"uy": "Uruguway",
"ro": "Urumaani",
"rw": "Uruwanda",
"uz": "Uzbeekistan",
"va": "Waatikan Galloo",
"wf": "Walisi nda Futuna",
"vu": "Wanuwaatu",
"ve": "Wenezuweela",
"vn": "Wiyetinaami",
"ye": "Yeemen",
"zm": "Zanbi",
"nz": "Zeelandu Taaga (Nuuweli Zeelandu)",
"zw": "Zinbaabuwe",
"ax": "\u00c5land gungey \/ Eelandi gungey",
"cy": "\u0160iipuru",
"cl": "\u0160illi",
"cn": "\u0160in",
"lk": "\u0160iri Lankaa",
"jp": "\u017daapo\u014b",
"gi": "\u017dilbaratari",
"jo": "\u017dordaani",
"ge": "\u017dor\u017ei",
"gs": "\u017dor\u017ei gurma nda Gurma Sanduwici gungey"
}